Email mẫu

Tại đây, bạn có thể thiết lập và quản lý các email mẫu để thực hiện chiến dịch Email marketing.

Tương tự như các kênh mạng xã hội, SMS, phần mềm Nobi Pro tích hợp tính năng tạo Email mẫu tự động gửi cho khách hàng. Vậy làm thế nào để bạn có thể tạo ra các mẫu tin nhắn với nội dung phù hợp với từng chiến dịch? Tham khảo ngay cách thêm mới mẫu tin nhắn được hướng dẫn dưới đây nhé.

Để thêm mẫu tin nhắn, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Marketing-> Email Marketing -> Tab Email mẫu. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm email mẫu

Bước 1: Click "thêm mẫu"

Bước 2: Nhập thông tin email gồm: Tên, nội dung

Bước 3: Click "thêm mới"

2. Cập nhật email mẫu

Tại giao diện danh sách Email mẫu, để cập nhật Email mẫu, bạn vui lòng thực hiện theo các bước:

(1) Click dấu 3 chấm bên phải Email mẫu

(2) Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

(3) Điền thông tin cập nhật

(4) Click "Cập nhật"

3. Xóa email mẫu

Tại giao diện danh sách Email mẫu, để xóa Email mẫu, bạn vui lòng thực hiện theo các bước:‌

(1) Click dấu 3 chấm bên phải Email mẫu‌

(2) Click "Xóa"‌

(3) Click "Đồng ý"

Last updated