Hội thoại

1. Thao tác với shop

(1) Tìm kiếm: Tìm kiếm theo tên shop

(2) Cập nhật shop: Cập nhật chi nhánh shop

(3) Ngắt kết nối: Gỡ shop ra khỏi phần mềm Nobi

(4) Refresh token: Refresh khi shop hết hạn token

(5) Chế độ gộp shop: Gộp từ 2 shop trở lên đi đến view hội thoại của các shop đã gộp

**Lưu ý: Bạn cần phải kết nối shop vào hệ thống.

2. Các tính năng Tiktok Chat

2.1. Chức năng lọc hội thoại

(1) Lọc hội thoại theo thời gian: Lọc tất cả hội thoại có tin gửi đi/gửi đến cuối cùng trong thời gian đang lọc.

(2) Lọc hội thoại theo thẻ hội thoại: Lọc danh sách các hội thoại có gán thẻ đang lọc.

(3) Đồng bộ hội thoại: Đồng bộ hội thoại cũ

(4) Lọc hội thoại chưa xem: Lọc danh sách các hội thoại chưa xem

(5) Lọc hội thoại chưa trả lời: Lọc danh sách các hội thoại mà shop chưa trả lời

(6) Lọc đơn hàng: Lọc danh sách hội thoại đã có đơn hàng

(7) Lọc chưa có đơn hàng: Lọc danh sách hội thoại chưa có đơn hàng

2.2 Thao tác với hội thoại

(1) Đồng bộ tin nhắn: Đồng bộ các tin nhắn còn thiếu của hội thoại đang xem

(2) Gắn thẻ: Gắn thẻ cho hội thoại đang mở.

 • (2.1) Sử dụng thẻ hội thoại đã tạo trước đó để gán cho hội thoại

 • (2.2) Tạo thẻ mới để gán cho hội thoại

(3) Ảnh: Chọn ảnh/video để gửi cho khách.

 • (3.1) Chọn ảnh có sẵn để gửi cho khách

 • (3.2) Tải ảnh mới lên để gửi cho khách

 • (3.3) Đồng bộ ảnh từ shop này sang shop khác

 • (3.4) Tạo thư mục lưu trữ ảnh

(4) Sticker: Chọn sticker để gửi cho khách

(5) Tin nhắn mẫu: Chọn tin nhắn mẫu để gửi cho khách

(6) Nhập nội dung tin nhắn để gửi cho khách

2.3. Gửi đơn hàng

Tại màn hình hội thoại, bạn click vào một hội thoại bất kỳ, nếu KH đó đã mua hàng của shop thì sẽ hiển thị danh sách đơn hàng đã mua.

(1) Tìm kiếm: Tìm kiếm theo ID đơn hàng

(2) Gửi: Gửi đơn hàng cho khách hàng

2.4. Gửi sản phẩm

Tại màn hình hội thoại, bạn click vào một hội thoại bất kỳ, bên tab sản phẩm sẽ hiển thị tất cả sản phẩm đang kinh doanh của shop.

(1) Tìm kiếm: Tìm kiếm theo tên sản phẩm

(2) Gửi: Gửi sản phẩm cho khách hàng. Thông tin sản phẩm bao gồm: Giá bán, tồn kho.

**Lưu ý:

 • Tin nhắn KH gửi cho shop không tự động hiển thị ngay trên Nobi mà sẽ hiển thị trong vòng 15s kể từ khi KH gửi tin đến.

 • Tiktok Shop không hỗ trợ đẩy hook về Nobi, nên cứ 15s Nobi sẽ đồng bộ hội thoại cho khách hàng. Mỗi lần đồng bộ sẽ lấy 20 hội thoại đầu tiên, mỗi hội thoại lấy 10 tin nhắn đầu tiên.

 • Bạn có thể gửi ảnh PNG/JPG/ Sticker/ Đơn hàng/Sản phẩm từ Nobi cho khách hàng.

 • Bạn không thể gửi File/Ảnh Gif từ Nobi vì Tiktok Shop không phát triển tính năng này

 • Tại phần mềm Nobi bạn không thể gửi Video/Voucher bởi API Tiktok không hỗ trợ phần này

 • Đối với Video dược gửi cho khách từ seller, có thể đồng bộ về trên Nobi. Đối với voucher được gửi cho khách từ Seller, không thể đồng bộ về trên Nobi.

 • Nobi không hỗ trợ đồng bộ đánh giá cuộc trò chuyện khi khách hàng đánh giá sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Last updated