Xuất hủy

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng quản lý xuất hủy các đơn hàng được thực hiện bởi người dùng hệ thống.

Tại trang quản trị Nobi Pro , để thiết lập và quản lý phiếu xuất hủy hàng hóa, bạn vào Sản phẩm -> Xuất hủy . Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới xuất hủy

Để thêm mới phiếu xuất hủy, tại giao diện quản lý xuất hủy, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form

Bước 3: Click Lưu/ Lưu và in phiếu

2. Nhập đơn từ excel

Ngoài tính năng thêm mới từng phiếu xuất hủy, bạn có thể thực hiện nhập đơn từ excel. Tuy nhiên cần đảm bảo fie excel upload lên hệ thống phải giống với file mẫu của hệ thống.

Bạn có thể tải file mẫu từ hệ thống về để chỉnh sửa dữ liệu phù hợp.

Bước 1: Click "Nhập đơn từ excel

Bước 2: Click "Tải file mẫu"

Bước 3: Chọn folder lưu file -> Save

Sau khi chỉnh sửa file xong, bạn đã có thể upload lên hệ thống theo các bước:

Bước 1: Click "Nhập đơn từ excel"

Bước 2: Chọn "Tải file lên"

Bước 3: Click "Tải lên"

3. Hủy phiếu xuất hủy

Tại giao diện quản lý phiếu xuất hủy, để hủy phiếu xuất hủy, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải phiếu xuất hủy

Bước 2: Click "Hủy phiếu"

4. Xuất excel/in phiếu

Để xuất excel hoặc in phiếu xuất hủy, tại giao diện quản lý xuất hủy, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn phiếu xuất hủy bằng cách tích vào checkbox trước phiếu xuất hủy

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Chọn xuất excel hoặc in phiếu

**Lưu ý: Đối với trường hợp in theo mẫu tùy chỉnh, bạn cần đảm bảo đã thêm mẫu in. Hướng dẫn thiết lập mẫu in: TẠI ĐÂY

Last updated