Mẫu tin nhắn

Tại đây bạn có thể tạo các tin nhắn mẫu để tự động gửi cho khách hàng trong các chiến dịch.

Để chăm sóc khách hàng, gửi tin nhắn tự động cho khách hàng, chắc chắn sẽ không thể thiếu các mẫu tin nhắn được thiết lập sẵn. Vậy làm thế nào để bạn có thể tạo ra các mẫu tin nhắn với nội dung phù hợp với từng chiến dịch? Tham khảo ngay cách thêm mới mẫu tin nhắn được hướng dẫn dưới đây nhé.

1. Thêm mới mẫu tin nhắn

Để tạo mẫu tin nhắn, bạn cần vào Nobi Marketing -> Facebook Marketing -> Tab Mẫu tin nhắn và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm mẫu" -> Form thêm mẫu tin nhắn hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin mẫu tin nhắn vào form

  • Đặt tên mẫu tin nhắn‌

  • Nội dung sẽ gửi đến khách hàng‌, trong nội dung tin nhắn bạn có thể chèn vào một số dữ liệu ở mục này.‌

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật tin nhắn mẫu

Sau khi thiết lập tin nhắn, nếu cần chỉnh sửa, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải tin nhắn

Bước 2: Click "sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần sửa

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa tin nhắn mẫu

Nếu tin nhắn không còn phù hợp, không sử dụng nữa bạn có thể xóa tin nhắn bằng cách click vào 3 chấm bên phải tin nhắn -> Click "Xóa" -> Click "Đồng ý"

Last updated