Pancake

Nobi Pro tích hợp tính năng đồng bộ Pancake giúp bạn dễ dàng đồng bộ tất cả tin nhắn, bình luận của khách hàng và lên đơn hàng trực tiếp tại Nobi Pro .

Hướng dẫn đổi tên tab nhúng và nhúng url.

Vào "Thiết lập" -> Chọn mục "Thiết lập" -> Vào "Cài đặt chung" -> Chọn tab "Bán hàng"

Bước 1: Bật ON Tab nhúng

Bước 2: Chọn loại sản phẩm bán lẻ mặc định

Bước 3: Đổi tên tab nhúng

Bước 4: Đổi tên url nhúng nếu muốn

Bước 5: Nhấn "Lưu thiết lập"

Sau khi đồng bộ thành công pancake lên hệ thống Nobi Pro , bạn đã có thể chat với khách hàng, lên đơn hàng ở pancake ngay trên hệ thống Nobi Pro.

Các đơn hàng tạo sẽ tự động hiển thị ở tab tất cả đơn hàng.

Last updated