Chi tiết khách hàng

Tại đây, bạn có thể xem, chỉnh sửa chi tiết khách hàng, xem tất cả các chiến dịch marketing đối với khách hàng, các mã khuyến mãi đã gửi cho khách hàng...

1. Chi tiết khách hàng

Để xem thông tin chi tiết khách hàng, tại danh sách khách hàng, bạn click vào khách hàng muốn hiển thị thông tin chi tiết. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

2. Các tab hiển thị ở chi tiết khách hàng

Các tab hiển thị bên phải chi tiết khách hàng không cố định. Bạn hoàn toàn có thể thiết lập các tab hiển thị bằng cách vào mục Thiết lập -> Cài đặt chung -> Tab Khách hàng.

  • Xem hướng dẫn thiết lập tab khi xem chi tiết khách hàng: TẠI ĐÂY

3. Cập nhật thông tin khách hàng

Tại giao diện chi tiết khách hàng, để cập nhật thông tin khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng chỉnh sửa ở bên phải tên khách hàng

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa

Bước 3: Click "Cập nhật"

Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật khách hàng theo cách đã hướng dẫn ở phần

Quản lý khách hàng.

Last updated