Phòng ban

Để dễ dàng phân quyền cho người dùng, Nobi Pro tích hợp tính năng phân chia phòng ban cho từng chi nhánh. Theo đó mỗi chi nhánh có thể được phân chia thành nhiều phòng ban.

Để thiết lập và quản lý phòng ban, tại trang quản trị Nobi Pro bạn vào Thiết lập -> Thiết lập -> Phòng ban. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới phòng ban

Tại giao diện quản lý phòng ban, để thêm mới phòng ban bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm phòng ban" -> Form thêm mới phòng ban hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

  • Chọn chi nhánh (Hướng dẫn thiết lập chi nhánh: TẠI ĐÂY)

  • Nhập tên phòng ban

  • Nhập mô tả phòng ban (nếu có)

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật phòng ban

Để cập nhật phòng ban, trước tiên bạn cần chọn chi nhánh có phòng ban cần cập nhật.

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải phòng ban

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Đồng bộ phòng ban

Hiện tại, Khi một hệ thống khởi tạo có nhiều chi nhánh, mà các chi nhánh đều có phòng ban chức vụ phân quyền giống nhau, thì người quản lý sử dụng hệ thống đang phải thao tác tạo phòng ban, chức vụ, phân quyền cho chức vụ đó nhiều lần trên nhiều chi nhánh gây mất nhiều thời gian và thao tác.

Thấu hiểu được vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, Nobi Pro ra mắt thêm tính năng đồng bộ phòng ban giúp cho người sử dụng dễ dàng đồng bộ phòng ban từ chi nhánh này qua chi nhánh khác, tránh trường hợp người dùng phải tạo lại phòng ban, chức vụ phân quyền ở chi nhánh khác.

4. Xóa phòng ban

Để xóa phòng ban, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn chi nhánh

Bước 2: Click vào dấu 3 chấm bên phải phòng ban

Bước 3: Click "Xóa"

Bước 4: Click "Đồng ý"

5.Thiết lập và phân quyền chức vụ người dùng

Mỗi phòng ban sẽ có một hoặc nhiều chức vụ. Mỗi chức vụ sẽ có quyền khác nhau. Do đó hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng phân quyền chức vụ, người dùng có chức vụ nào sẽ thực hiện các chức năng tương ứng với chức vụ đó.

5.1 Thêm chức vụ

Để thêm chức vụ cho người dùng trong một phòng ban, tại danh sách phòng ban, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào phòng ban cần thêm chức vụ -> Chi tiết phòng ban hiển thị.

Bước 2: Click "Thêm chức vụ" -> Form thêm chức vụ hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin chức vụ vào form

Bước 4: Click "Thêm mới"

5.2 Phân quyền chức vụ

Phân quyền Nobi Pro được chia làm phân quyền chức vụ trong quản trị chung và phân quyền chức vụ trong chi nhánh. Một tài khoản nhân viên có thể được phân quyền trên nhiều chi nhánh khác nhau.

  • Quyền ở Quản trị chung:

Quyền Administrators: Là quyền quản trị hệ thống, Có thể xem, thao tác tất cả đối tượng trên nobi, nhưng không thể xem lead, đơn hàng của người khác đang phụ trách. Nếu bạn muốn xem chi tiết đầy đủ hơn có thể add thêm quyền ở phần quản trị chung hoặc trên chi nhánh.

Chức vụ phòng ban ở quản trị chung là quyền có thể xem, thao tác ở tất cả chi nhánh của hệ thống. Nếu bạn phân tất cả quyền ở chức vụ này thì bạn có tất cả quyền ở tất cả chi nhánh trên hệ thống.

  • Quyền ở chi nhánh: Hệ thống sẽ được phân quyền theo mô hình kim tự tháp, 1 hệ thống sẽ bao gồm các chi nhánh, mỗi chi nhánh lại bao gồm các phòng ban, chức vụ mỗi phòng ban. Nên khi phân quyền người dùng sẽ được phân quyền cho chức vụ đó của phòng ban, tương tứng với chi nhánh. Được phân cho chi nhánh nào thì có quyền thao tác ở chi nhánh đó.

Để phân quyền chức vụ người dùng, tại giao diện quản lý phòng ban, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn chi nhánh

Bước 2: Click vào phòng ban -> Chi tiết phòng ban hiển thị

Bước 3: Click vào chức vụ bạn muốn phân quyền

Bước 4: Chọn các quyền bạn muốn phân cho chức vụ bằng cách tích vào checkbox (Ở tất cả các tab)

Bước 5: Click "Cập nhật"

Các mục phân quyền chi tiết

STT

Mục

STT

Mục

1

Khách hàng

7

Số HotLine

1.1

Lead

7.1

Lịch sử cuộc gọi Voice IP

1.2

Khách hàng

7.2

Voice IP

2

Maketing

8

Sản phẩm

2.1

Chiến dịch maketing

8.1

Sản phẩm

2.2

Email

8.2

Loại Sản phẩm

2.3

Cấu hình máy chũ gửi mail (SMTP)

9

Bán hàng

2.4

Email mầu

9.1

Xem và thao tác trạng thái đơn

2.5

Tin nhắn thương hiệu

9.2

Quản lý đơn hàng

2.6

Tin nhắn mẫu

9.3

Tab đơn hàng

2.7

Quy trình tự động

9.4

Hóa đơn xuất nhập

2.8

Form đăng ký khách hàng

9.5

Hợp đồng

2.9

Zalo

9.6

Báo giá

2.10

ZaloTemplate

9.7

Sổ quỹ

2.11

ZaloZns

9.8

Kho hàng

2.12

Facebook

9.9

Phiếu kiểm kho

2.13

Facebook marketing

9.10

Vận chuyển

2.14

Mầu gửi tin facebook

9.11

Kết nối phần mềm bán hàng

2.15

Mã giảm giá

10

Công việc

2.16

Nhóm mã giảm giá

11

Báo cáo thống kê

2.17

ShopeeCampaign

11.1

Báo cáo bán hàng

2.18

Zalo OA

11.2

Báo cáo chiến dịch marketing

2.19

FacebookRef

11.3

Báo cáo

2.20

ZaloZnsOa

12

Danh mục

2.21

MarketingConfig

12.1

Nhóm khách hàng

2.22

ZaloZnsTemplate

12.2

Nguồn khách hàng

2.23

FbAds

12.3

Nhóm sản phẩm

3

Facebook

12.4

Danh mục hợp đồng

3.1

Hội thoại

12.5

Trạng thái công việc

3.2

Bộ sưu tập hình ảnh

12.6

Nhóm quy trình tự động

3.3

Facebook

12.7

Tag

3.4

Mẩu trả lời nhanh

12.8

Phương thức thanh toán

3.5

Đồng bộ

12.9

Loại sổ quỹ

4

Shopee

12.10

Danh mục tài liệu

4.1

Bộ sưu tập

12.11

Nguồn đơn hàng

4.2

Shopee

13

Phòng ban

4.3

Quản lý sản phẩm Shopee

13.1

Phòng ban

4.4

Chủ đề

13.2

Người dùng

45

Quản lý danh mục sản phẩm Shopee

13.3

Chi nhánh

4.6

Quản lý hội thoại

14

Thiết lập

4.7

Cài đặt

14.1

Thông báo

4.8

Đồng bộ

14.2

Tùy chỉnh trường dữ liệu

5

TikTok

14.3

Tài liệu - văn bản

5.1

Quản lý đơn hàng Tiktok

14.4

Mẩu in ấn

5.2

Tab đơn hàng

14.5

Mã truy cập API

5.3

Quản lý sản phẩm Tiktok

14.6

Tùy chỉnh form

5.4

Quản Lý Tiktok

14.7

Thiết lập

5.5

Cài đặt Tiktok

6

Quy trình hoạt động

6.1

Cơ hội kinh doanh

6.2

Quy trình hoạt động

6.3

Chi phí quy trình

6.4

Chi phí cơ hội

Bạn dễ dàng thiết lập các quyền hạn thao tác trên hệ thống của từng vai trò trong cấu hình quản lý vai trò.

Các quyền được chia chi tiết đến từng hành động chính trong từng mục, đảm bảo các quyền không bị quá nhiều, không bị rối mà vẫn đủ chi tiết để quản lý:

Phân quyềnÝ nghĩa

Quản lý

Để thao tác xem hay chỉnh sửa gì ở 1 đối tượng nào đó bên nobi thì đều cần có quyền quản lý đối tượng đó

Xem

Được truy cập vào trang danh sách và điều chỉnh các cột hiển thị, lọc và tìm kiếm, xem trang chi tiết, in (nếu có quyền xem và in)

Tạo mới

Cho phép khởi tạo 1 đối tượng trên hệ thống của Nobi

Chỉnh sửa

Cho phép sửa 1 đối tượng đã có trên hệ thống Nobi

Xóa

Cho phép xóa 1 đối tượng đã có trên hệ thống (tùy phần mới có tính năng này)

Hủy

Cho phép hủy 1 đối tượng đã có trên hệ thống (tùy phần mới có tính năng này)

Import excel

Cho phép xuất dữ liệu ra file excel

Export excel

Cho phép tạo nhanh bằng cách nhập file excel lên hệ thống

Về phần phân quyền Xem do Nobi có nhiều chi nhánh, người quản lý đối tượng khác nhau nên phân quyền xem cũng được phân thành nhiều quyền khác nhau theo chi nhánh, hệ thống và người quản lý đối tượng. Tương tự quyền chỉnh sửa cũng như vậy.

Ngoài ra phân quyền về báo cáo thì Nobi liệt kê tất cả loại báo cáo có sẵn trên nobi để cho người dùng tích chọn những báo cáo phù hợp với từng vai trò, chức vụ.

4.3 Cập nhật chức vụ

Để cập nhật chức vụ, tại giao diện danh sách phòng ban, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn chi nhánh

Bước 2: Click vào phòng ban -> Hiển thị danh sách chức vụ trong phòng ban.

Bước 3: Click dấu 3 chấm bên phải chức vụ

Bước 4: Click sửa -> Form cập nhật hiển thị

Bước 5: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 6: Click "Cập nhật"

4.4 Xóa chức vụ

Để xóa chức vụ, tại giao diện danh sách phòng ban, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn chi nhánh

Bước 2: Click vào phòng ban -> Hiển thị danh sách chức vụ trong phòng ban.

Bước 3: Click dấu 3 chấm bên phải chức vụ

Bước 4: Click "Xóa"

Bước 5: Click "Đồng ý"

Last updated