Xem lịch sử mua hàng của khách hàng

Lịch sử mua hàng giúp bạn thống kê được các giao dịch của khách hàng. Từ đó bạn có thể theo dõi sức mua của khách hàng và có chính sách giá ưu đãi phù hợp với từng khách.

Để xem lịch sử mua hàng của khách hàng, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Pos -> Khách hàng -> Danh sách khách hàng hiển thị -> Chi tiết khách hàng -> Chọn tab Đơn hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

  • Hướng dẫn xem chi tiết khách hàng: TẠI ĐÂY

**Lưu ý: Nếu chi tiết khách hàng chưa có tab đơn hàng, bạn vào Thiết lập để cài đặt hiển thị tab đơn hàng nhé. Xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY (Chú ý bước 5 của mục này)

Last updated