Đóng gói

Tại đây hiển thị tất cả đơn hàng đang trong trạng thái: Đã xác nhận, Đang đóng gói và Đang sản xuất và giúp bạn quản lý một cách hiệu quả.

Để xem danh sách các đơn hàng "Đóng gói" bạn cần vào Nobi Pos -> Đơn hàng -> Tab Đóng gói. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated