Cài đặt chung

Để thuận tiện hơn trong việc sử dụng hệ thống, bạn cần thiết lập các cài đặt chung.

Tại trang quản trị Nobi Pro bạn vào Thiết lập -> Thiết lập -> Cài đặt chung. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Chức năng cài đặt chung sẽ hỗ trợ bạn thiết lập các tính năng:

 • Thiết lập cơ bản

 • Thông tin công ty

 • Bán hàng

 • Khách hàng

 • Công việc

 • Marketing

 • Accesstrade

 • Bản quyền

Bây giờ, hãy bắt tay ngay vào thiết lập từng tính năng cùng Nobi Pro nhé!

1. Thiết lập cơ bản

Đây là tính năng Nobi Pro hỗ trợ bạn thiết lập màu sắc cho giao diện. Theo đó hệ thống sẽ hiển thị bảng màu, bạn cần chọn màu và click "Lưu thiết lập"

2. Thông tin công ty

Tính năng thiết lập thông tin công ty sẽ bao gồm thông tin công ty và người đại diện của công ty. Những thông tin này sẽ hiển thị khi thêm mới hợp đồng hoặc trong một số tính năng liên quan đến công ty.

3. Bán hàng

Tại đây bạn có thể thiết lập các chức năng liên quan đến công việc bán hàng

** Lưu ý: Bạn cần đọc kỹ các mục để thiết lập đúng, không ảnh hưởng đến quá trình vận hành hệ thống nhé.

Phần thiết lập bán hàng này chia thành 3 Khối chính: Đơn hàng, Bán tại shop, Thiết lập khác.

3.1. Khối đơn hàng bao gồm:

 • Danh sách đơn hàng

Thiết lập tab hiển thị:

(1) Ẩn/ hiện các tab ở chức năng "Đơn hàng": Nếu người dùng on thì sẽ hiển thị còn ngược lại off sẽ ẩn khỏi view "Đơn hàng"

 • Thêm mới đơn hàng

+ Nguồn đơn hàng:

(2) Bắt buộc chọn nguồn đơn hàng khi lên đơn: Khi On option này lên giao diện lên đơn sẽ hiển thị dấu (*) mặc định khi lên đơn phải chọn nguồn đơn hàng, trường hợp quyên chọn nguồn đơn hàng thì sẽ có cảnh báo và không thể tạo đơn hàng được. Ngược lại nếu Off option này thì không cần chọn nguồn đơn hàng thì vẫn tạo được đơn hàng bình thường.

+ Sản phẩm:

(3) Hiển thị hình ảnh sản phẩm: Nếu on thì khi lên đơn hàng thì hình ảnh sẽ hiển thị cùng với tên sản phẩm ngược lại off thì khi lên đơn sẽ không hiển thị hình ảnh.

Lưu ý: Nếu Sản phẩm con( thuộc tính) có ảnh => thì sẽ lấy ảnh sản phẩm con (thuộc tính), nếu Sản phẩm con( thuộc tính) không có ảnh => sẽ lấy ảnh đầu tiên của sản phẩm cha.

Nếu 1 sản phẩm nhiều ảnh thì sẽ được hiển thị ảnh đầu tiên của sản phẩm đó.

(4) Cho phép sửa giá sản phẩm khi lên đơn: Mặc định khi lên đơn hàng thì sản phẩm sẽ hiển thị giá bán sản phẩm đó, nhưng đối với trường hợp người bán muốn sửa giá bán của sản phẩm khi lên đơn thì bật on option này lên để sửa đối giá. Off option để khóa không cho sửa giá bán sản phẩm khi lên đơn.

Lưu ý: chỉ sửa giá bán khi lên đơn, còn giá bán mới đó sẽ không được cập nhật lại bên sản phẩm.

(5) Cho phép gửi vận chuyển khi SP hết hàng: Khi bật On option này lên thì trường hợp những đơn hàng được lên khi tồn kho =0 thì thao tác gửi đơn sang hãng vận chuyển vẫn có thể gửi đi được. Ngược lại khi Off option thì những đơn đó phải chờ nhập kho có tồn để trừ thì mới có thể gửi đơn sang hãng vận chuyển được.

(6) Cho phép hiển thị người dùng không hoạt động khi select: Khi bật On option này lên thì những người dùng ở trạng thái không hoạt động sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng, và tài khoản người dùng này nếu đã lên đơn, quản lý lead thì sẽ hiển thị trên phần select chọn lọc xem đơn hàng, lead, báo cáo.

(7) Cập nhật trọng lượng sản phẩm theo trọng lượng lên đơn mới nhất: Khi On option này thì khi lên đơn hàng cập nhật sửa đổi trọng lượng sản phẩm thì sửa phần sửa đổi đó sẽ được cập nhật ngược về sản phẩm để lên đơn cho những lần sau vẫn nhận được. Ngược lại khi option này Off thì phần cập nhật sẽ không được lưu về sản phẩm mà chỉ thay đổi trên đơn hàng thôi.

+ Tồn kho:

(8) Cho phép chọn kho thuộc chi nhánh khác: Mặc định khi lên đơn ở chi nhánh nào thì sẽ trừ tồn ở kho chi nhánh đó. Với những trường hợp chốt đơn ở chi nhánh A nhưng khách lại ở gần chi nhánh B nên muốn lên đơn ở chi nhánh B để đóng hàng gửi đi cho khách thì mình bật on option này để có thể lên đơn ở chi nhánh A nhưng chọn kho B để trừ tồn và khi lưu đơn hàng thì đơn đó sẽ hiển thị ở chi nhánh B.

(9) Cho phép bán khi SP đã hết hàng: Nếu bạn nhấn On thì khi tồn sản phẩm <=0 bạn cũng có thể bán được sản phẩm đó, ngược lại nhấn Off thì khi tồn sản phẩm <=0 bạn sẽ không được phép bán sản phẩm đó nữa.

(10) Thiết lập trừ tồn khi lên đơn: Hàng tồn của sản phẩm sẽ trừ theo tùy chọn của bạn: - Sau khi lên đơn: Tồn kho của sản phẩm sẽ trừ ngay sau khi bạn lên đơn - Sau khi gửi đơn lên hãng vận chuyển: Tồn kho của sản phẩm sẽ trừ khi đơn hàng của bạn gửi lên hãng vận chuyển - Sau khi hàng được lấy và chuẩn bị giao: Tồn kho của sản phẩm sẽ trừ khi đơn hàng được lấy và đang đi giao cho khách hàng.

+ Đóng hàng:

(11) Cho phép nhập kích thước đóng hàng khi lên đơn: Khi bật on option này lên ở giao diện lên đơn hàng sẽ hiển thị kích thước đóng hàng gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao cho nhân viên lên đơn có thể nhập. Ngược lại khi Off option này đi thì phần hiển thị kích thước đóng hàng ở giao diện lên đơn cũng sẽ không được hiển thị.

(12) Thiết lập Khối lượng đơn: Một số shop có đồng trọng lượng đơn với hãng vận chuyển nên Option này sẽ giúp người dùng nhập trọng lượng đơn mặc định để có thể tương đồng với bên hãng vận chuyển.

 • Theo khối lượng sản phẩm: Nếu bạn không có đồng trọng lượng thì On option này để lấy trọng lượng đơn hàng theo trọng lượng sản phẩm.

 • Cố định khối lượng mọi đơn (gram): On option này để cố định trọng lượng đơn hàng.

(13) Ưu tiên hiển thị ghi chú CSKH: Ở đơn hàng đang có 2 loại ghi chú và ghi chú vận đơn và ghi chú cskh, Hiện tại nobi mặc định hiển thị ghi chú vận đơn lên ở phần hiển thị đơn hàng. Nếu hệ thống mình muốn hiển thị ghi chú cskh để theo dõi khách thì bật option này lên để có thể hiển thị ghi chú cskh thay cho ghi chú vận đơn.

(14) Cho phép sửa đơn sau khi đã gửi vận chuyển: Khi bật On option này lên thì đơn sau khi gửi đơn sang hãng vận chuyển sẽ được chỉnh sửa thông tin khách hàng, ghi chú cskh, ghi chú vận đơn, kiểm tra hàng, chiết khấu, VAT, đặt cọc. Nhưng những thông tin này chỉ được thay đổi trên hệ thống Nobi Pro thôi và không được cập nhật ngược qua hãng vận chuyển nữa. Ngược lại khi Off option này thì đơn hàng sẽ bị khóa thông tin và không thể chỉnh sửa nữa.

(15)Trạng thái đơn sau khi gửi hãng vận chuyển: Bạn sẽ có 3 trạng thái để thiết lập sau khi gửi đơn lên hãng vận chuyển: Đang sản xuất, đang đóng gói, đang lấy hàng. Sau khi người dùng gửi đơn lên hãng vận chuyển thì mặc định sẽ đổi về trạng thái mà người dùng chọn ở đây

+ In đơn:

(16) Ẩn tỉnh/huyện/xã người bán khi in đơn: Khi in đơn 1 số shop có nhu cầu không hiển thị địa chỉ khi in đơn nên khi On option này thì khi in đơn địa chỉ người bán chỉ hiển thị địa chỉ cụ thể thôi, còn tỉnh,huyện, xã của người bán sẽ được ẩn đi. Ngược lại nếu Off option này đi thì sẽ hiển thị đầy đủ địa chỉ người bán khi in đơn.

(17) Ẩn một phần số điện thoại người bán khi in đơn: Một số shop có nhu cầu ẩn số điện thoại người bán khi in đơn nên khi On option này thì khi in đơn một phầnn số điện thoại người bán sẽ được ẩn đi. Ngược lại nếu Off option này đi thì sẽ hiển thị đầy đủ số điện thoại người bán khi in đơn.

(18) Ẩn tỉnh/huyện/xã người mua khi in đơn: khi On option này thì khi in đơn địa chỉ người mua chỉ hiển thị địa chỉ cụ thể thôi, còn tỉnh,huyện, xã của người mua sẽ được ẩn đi. Ngược lại nếu Off option này đi thì sẽ hiển thị đầy đủ địa chỉ người mua khi in đơn.

(19) Ẩn một phần số điện thoại người mua khi in đơn: khi On option này thì khi in đơn một phần số điện thoại người mua sẽ được ẩn đi. Ngược lại nếu Off option này đi thì sẽ hiển thị đầy đủ số điện thoại người mua khi in đơn.

(20) Chuyển trạng thái đơn sang "Chờ thu gom" khi in: Khi On option này khi bạn bấm thao tác in đơn cho 1 đơn hàng nào đó thì đơn hàng đó sẽ được chuyển sang trạng thái “Chờ thu gom”. Ngược lại Off option thì khi thao tác in đơn xong đơn sẽ vẫn ở trạng thái cũ của đơn hàng.

Logo in đơn hàng: Chọn logo hiển thị ở hóa đơn in đơn hàng.

+ Vận chuyển:

(21) Mặc định tự vận chuyển: Khi On option này thì tất cả đơn hàng lên đều mặc định là tự vận chuyển, ngược lại nếu Of option thì sẽ mặc định lấy theo hãng vận chuyển có phí ship thấp nhất.

(22) Mặc định check gửi hãng vận chuyển sau khi lên đơn: Khi On option này thì khi lên đơn hãng nhấn nút Lưu đơn hàng sẽ được tự động gửi đơn sang hãng vận chuyển luôn, Ngược lại nếu Off thì đơn hàng chỉ lưu đơn ở tab tất cả đơn hàng thôi, và phải thao tác gửi đơn sang hãng vận chuyển đơn hàng mới được qua hãng vận chuyển.

(23) Mặc định check người bán trả phí vận chuyển: Khi On option này thì tất cả đơn hàng sẽ mặc định người bán là người trả phí vận chuyển đơn hàng. Ngược lại nếu Off thì sẽ là khách trả phí ship cho đơn hàng đó.

(24) Ẩn các tùy chọn vận chuyển của GHTK: Hệ thống bạn có kết nối hãng vận chuyển giao hàng tiết kiệm thì khi lên đơn sẽ hiển thị các tùy chọn của bên hãng vận chuyển GHTK truyền đến. Nếu người dùng không muốn hiển thị các tùy chọn này có thể On option này lên để tắt hiển thị, Ngược lại người dùng muốn tùy chọn các option của GHTK đó thì Off option đó để hiển thị.

(25) Mặc định check ưu tiên vận chuyển đường hàng không: khi lên đơn hàng có option chọn ưu tiên vận chuyển hàng không, khi bật On option này thì các đơn hàng lên sẽ mặc định check ưu tiên gửi hãng hàng không, và ngược lại khi Off option này thì sẽ lấy theo hãng vận chuyển có phí ship thấp nhất.

(26) Thiết lập phí vận chuyển

 • Lấy theo phí thực tế hãng vận chuyển: On option này để lấy theo phí vận chuyển thực tế hãng vận chuyển hiển thị .

 • Tùy chọn đồng giá vận chuyển: On option này để nhập phí vận chuyển đồng giá cho mọi đơn hàng được lên trên hệ thống. Và khi On option này thì option Hủy và gửi lại đơn nếu vận phí thay đổi (GHTK) sẽ được hiển thị.

(27) Hủy và gửi lại đơn nếu vận phí thay đổi (GHTK): Trường hợp 1 số đơn hàng sau khi lên đơn gửi sang hãng vận chuyển xong thì phí ship có sự thay đổi. On option này sẽ giúp đơn hàng của bạn được gửi lại theo đúng phí vận chuyển mới.

(28) Thiết lập mặc định kiểm tra hàng: là thiết lập sẽ được lưu và gửi sang hãng vận chuyển để hiển thị xem đơn hàng đó có cho khách xem, thử hàng hay không

 • Cho phép xem

 • Cho phép xem và thử

 • Không cho phép xem

(29) Giá trị bảo hiểm đơn hàng tối đa:

(30) Ghi chú mặc định cho vận đơn: Nội dung ghi chú này sẽ mặc định khi bạn lên đơn hàng.

+ Hàng hoàn:

(31) Thiết lập xử lý hàng hoàn: Là thiết lập phí hoàn cho những đơn đã hoàn về ở trạng thái Đã chuyển hoàn và có hiển thị nút xử lý màu đỏ ở cuối đơn hàng. Trường hợp không nhập phí hoàn thì Nobi Pro mặc định tính phí hoàn là 0 đồng.

 • Xử lý bằng tay từng đơn: Nếu On option này thì khi có đơn hàng hoàn ở trạng thái đã chuyển hoàn về Nobi Pro, người dùng sẽ phải nhấn vào nút xử lý để xử lý từng đơn hàng hoàn về để nhập phí hoàn và số lượng hoàn, hủy để được cộng tồn vào kho.

 • Tự động hoàn tồn vào kho: Nếu On option này thì người dùng nhập phí hoàn vào ô phí hoàn bên dưới, hệ thống sẽ tự động xử lý đơn hoàn cộng tồn đơn hoàn về kho cho các đơn hàng có trạng thái đã chuyển hoàn

+ Chiết khấu:

(32) Thiết lập mặc định chiết khấu: Là thiết lập mặc định nhập tiền chiết khấu đơn hàng dạng % hay là tiền.

 • $ (Tiền)

 • % (Phần trăm)

3.2. Khối Bán tại Shop bao gồm:

(33) Nguồn đơn hàng khi bán tại cửa hàng: Khi bạn thiết lập nguồn đơn hàng ở đây có nghĩa là tất cả các đơn hàng được tạo từ chức năng "Bán hàng tại điểm" sẽ mặc định sẽ là nguồn đơn này

(34) Cài đặt loại sản phẩm bán lẽ mặc định: Chọn các sản phẩm mặc định sẽ bán nhiều hơn ở tab Bán hàng tại shop

3.3. Khối Thiết lập Khác bao gồm:

Url tab nhúng: Cập nhật ulr cho tab nhúng ở đơn hàng (Tab 2) (35) Doanh số bao gồm đơn hoàn: Nếu người dùng On thì doanh số sẽ tính luôn đơn hoàn về còn ngược lại Off thì doanh số sẽ không tính đơn hoàn.

(36) Doanh số bao gồm chiết khấu: Khi On option này lên thì doanh số đơn hàng sẽ bao gồm cả chiết khấu đơn và ngược lại nếu Off thì doanh số đơn hàng sẽ được trừ đi chiết khấu đơn hàng đó.

(37) Doanh thu toàn kho: Khi bật On option này lên doanh thu trong báo cáo sẽ hiển thị doanh thu tổng tất cả các chi nhánh của hệ thống, Ngược lại nếu Off option thì chỉ hiện doanh thu chi nhánh hiện tại thôi.

(38) Chỉ lên đơn ở Telesale: Khi bật On option này thì chỉ ở Tab Telesale mới hiện thị giao diện để lên đơn hàng, còn những tab khác sẽ được ẩn đi, Ngược lại nếu Off option này thì bạn có thể lên đơn ở bất kỳ chỗ nào có hiển thị màn hình lên đơn.

4. Khách hàng

Tại đây bạn có thể thiết lập các chức năng liên quan đến việc quản lý khách hàng

(1) Các tính năng cho phép trùng email, trùng sdt: Nếu bật ON có nghĩa khi thêm mới khách hàng, nếu trùng sdt, trùng email thì KH vẫn được thêm vào hệ thống. Ngược lại OFF thì không được phép thêm.

(2) Cho phép tìm kiếm khách hàng theo địa chỉ: Nếu là ON thì sẽ được phép còn nếu là OFF thì sẽ không được tìm kiếm khách hàng theo địa chỉ

(3) Cho phép đồng bộ dữ liệu khách hàng theo Big Data.

(4) Cho phép thiết lập thời gian tự động lọc trùng lead

(5) Thiết lập các tab sẽ hiển thị khi bấm vào xem chi tiết khách hàng: Các tab được thêm sẽ hiển thị ở view chi tiết khách hàng, còn nếu không được thêm sẽ không hiển thị ở view chi tiết khách hàng.

5. Công việc

Với rất nhiều công việc cần triển khai thực hiện, đôi lúc sẽ khiến bạn quên mất các công việc quan trọng sắp tới. Do đó hệ thống Nobi Pro đã tích hợp tính năng thiết lập thông báo công việc phải thực hiện trước một khoảng thời gian.

Tại đây bạn chỉ cần nhập vào khoảng thời gian trước khi công việc bắt đầu và lưu thiết lập. Trước khi công việc bắt đầu = số phút đó, hệ thống sẽ thông báo cho bạn.

Ví dụ: Bạn có công việc gọi điện cho khách hàng cần thực hiện vào lúc 9h00 sáng. Bạn thiết lập thời gian thông báo công việc phải thực hiện trước 10 phút. 8h50 hệ thống sẽ gửi thông báo cho bạn.

6. Marketing

Tại đây, bạn có thể thiết lập các tính năng để thực hiện chức năng liên quan đến các kênh marketing bao gồm: Facebook Marketing, Zalo Marketing, Marketing.

6.1 Marketing

(1) Nhập Mailpchimp API key: Mailchimp là dịch vụ gửi thư của bên thứ 3, sau khi đăng ký tài khoản người dùng sẽ được cung cấp API, người dùng nhập mã API vào đây sẽ dùng được dịch vụ mailchimp

(2) Nhập lý do nhận thư: Là phần nội dung ghi dưới thư của mailchimp (vì mailchimp bắt buộc phải có phần này)

(3) Nhập SMS API Key: Là key để sử dụng dịch vụ SMS Brandname

(4) Click "Lưu thiết lập"

6.2 Zalo Marketing

(1) Chọn Nguồn khách hàng sẽ lưu: Khi người dùng được thêm vào từ zalo sẽ tự động vào nguồn mà người dùng thiết lập ở đây

(2) Chọn Nhóm khách hàng sẽ lưu: Khi người dùng được thêm vào từ zalo sẽ tự động vào nhóm mà người dùng thiết lập ở đây‌.

(3) Click "Lưu thiết lập"

6.3 Facebook Marketing

‌(1) Chọn nguồn khách hàng: Khi người dùng được thêm vào từ facebook sẽ tự động vào nguồn mà người dùng thiết lập ở đây.‌

(2) Chọn nhóm khách hàng: Khi người dùng được thêm vào từ facebook sẽ tự động vào nhóm mà người dùng thiết lập ở đây.‌

(3) Click "Lưu thiết lập"

7. Hợp đồng

Tại đây bạn có thể thiết lập các tính năng cho hợp đồng, bao gồm:

 • Mã tiền tố/hậu tố hợp đồng: Nhập mã vào ô, bật ON tiền tố, OFF là hậu tố.

 • Thiết lập số ngày thông báo sắp hết hạn hợp đồng.

Last updated