Kiểm kho

Kiểm kho là một hoạt động được các chủ cửa hàng thực hiện thường xuyên nhằm kiểm kê số lượng, nắm được tình hình hàng hóa thực tế trong kho, lượng chênh lệch so với thực tế.

Hiểu được nhu cầu và mong muốn của các chủ shop, Nobi Pro tích hợp tính năng kiểm kho vào hệ thống. Luồng hoạt động của phiếu kiểm kho như sau:

  1. Quản lý/chủ shop lên danh sách các sản phẩm cần kiểm tra -> Tạo phiếu và phân công cho nhân viên đi kiểm tra => Đang kiểm hàng.

  2. Nhân viên được phân công kiểm kho sẽ kiểm tra số lượng, báo cáo số lượng thực tế trong kho cho quản lý/chủ shop (người tạo phiếu) hoặc sẽ tự vào cập nhật số lượng thực tế vào phiếu kiểm kho => Đã kiểm hàng.

  3. Quản lý sẽ căn cứ vào số lượng hàng thực tế và số lượng hàng tồn, xác nhận số lượng, lý do chênh lệch thì sẽ nhấn hoàn thành để đưa số lượng thực tế = số lượng tồn kho trên hệ thống => Đã cân bằng.

Để quản lý kiểm kho, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào mục Sản phẩm -> Kiểm kho. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Phân quyền phiếu kiểm kho

Để phân công công việc kiểm kho cho nhân viên bạn cần phân quyền phiếu kiểm kho.

Để phân quyền kiểm kho, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Thiết lập -> phòng ban -> Chọn chi nhánh -> Chọn phòng bán -> Chọn Chức vụ muốn gắn quyền kiểm kho

Bước 2: Vào Tab bán hàng

Bước 3: Tích vào các ô để chọn quyền kiểm kho tương ứng với nhân viên muốn phân quyền.

Bước 4: Click "Cập nhật"

2. Thêm mới phiếu kiểm kho

Tại giao diện kiểm kho, để thêm mới phiếu, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới phiếu kiểm kho hiển thị

Bước 2: Chọn loại sản phẩm

Bước 3: Chọn sản phẩm muốn kiểm kho

Bước 4: Nhập thông tin phiếu kiểm kho

Bước 5: Click "Hoàn thành" hoặc "Lưu tạm"

  • Nếu nhấn "Hoàn thành" thì phiếu sẽ tự động ở trạng thái "Đã cân bằng" và đồng thời tồn kho các sản phẩm có trong phiếu sẽ được cập nhật theo phiếu này.

  • Ngược lại nếu "Lưu tạm" thì phiếu đó sẽ được lưu trữ tạm thời, và tồn kho sẽ không được cập nhật.

3. Sửa phiếu

Đối với những phiếu ở trạng thái "Đã kiểm hàng", "Đang kiểm hàng" thì người dùng có thể chỉnh sửa tất cả thông tin. Nhưng với phiếu Đã cân bằng người dùng không được thêm/ sửa/ xóa sản phẩm đã có sẵn trong phiếu.

Tại trang quản lý danh sách phiếu, để sửa phiếu, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải phiếu kiểm kho

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

4. Hủy phiếu

Đối với những phiếu ở trạng thái "Đang kiểm hàng", "Đã kiểm hàng" bạn được phép hủy vì khi hủy không ảnh hưởng đến tồn kho sản phẩm.

Đối với phiếu ở trạng thái "Đã cân bằng" chỉ được phép hủy phiếu mới nhất.

Last updated