Shopee Marketing

Thu thập, quản lý thông tin người dùng tương tác đến shopee mà bạn đang quản lý và kết nối với hệ thống Nobi Pro. Thông qua các chiến dịch được thiết lập, tự động gửi tin nhắn, thông báo, chăm sóc KH.

Last updated