Cài đặt Lazada

Tính năng cài đặt Lazada Chat hỗ trợ người dùng thiết lập một số tính năng đảm bảo hệ thống vận hành theo đúng mong muốn của người dùng.

Để cài đặt Lazada chat, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Chat -> Lazada chat → Cài đặt Lazada Chat.

Tính năng Cài đặt Lazada Chat cho phép bạn thao tác:

1. Cài đặt chung

Ở tab cài đặt chung, hệ thống sẽ hiển thị các tính năng, tùy thuộc theo nhu cầu mà bạn sẽ chọn ON hay OFF các tính năng này.

(1) Bật on nếu muốn nhận thông báo tin nhắn mới

(2) Bật on nếu muốn có âm thanh thông báo khi có biến động

(3) Bật on nếu muốn hiển thị hội thoại chưa đọc lên đầu

(4) Ở tính năng này người dùng có thể thiết lập chọn các người dùng có thể được xem và xử lý hội thoại.

2. Tin nhắn mẫu

Tại đây bạn có thể thiết lập các chức năng đối với tin nhắn mẫu. Nếu muốn thiết lập chức năng, cần bật chế độ ON.

Để thêm mới tin nhắn mẫu bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

(1) Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

(2) Đặt tên mẫu tin nhắn

(3) Chọn chủ để cho tin nhắn mẫu

(5) Nội dung sẽ gửi đến khách hàng:

  • Chèn dữ liệu tự động: Trong nội dung tin nhắn bạn có thể chèn vào một số dữ liệu ở mục này

  • Chọn "hình ảnh" nếu cần

(5) Click "Thêm mới"

3. Thiết lập chia hội thoại

Nên sẽ nhìn thấy tất cả hội thoại của mình và hội thoại chưa có ai quản lý. Nhân viên tự nhận hội thoại bằng cách tự gán quản lý cho mình.

(3) Tự động chia tuần tự không có giới hạn:

Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý. Tất cả các hội thoại mới sẽ được tự động chia tuần tự cho tất cả các nhân viên có quyền trên hội thoại.

  • Nếu có thiết lập cài đặt ưu tiên sẽ phân chia theo quyền ưu tiên.

  • Nếu có thiết lập thời gian, hệ thống sẽ chỉ phân chia hội thoại theo thời gian này.

(4) Tự động chia tuần tự có giới hạn: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý. Tất cả các hội thoại mới sẽ được tự động chia tuần tự cho tất cả các nhân viên có quyền trên hội thoại.

  • Nếu có thiết lập cài đặt ưu tiên sẽ phân chia theo quyền ưu tiên.

  • Nếu có thiết lập thời gian, hệ thống sẽ chỉ phân chia hội thoại theo thời gian này.

  • Có thể thiết lập giới hạn số lượng khách hàng chia cho mỗi nhân viên trong ngày

(5) Tự nhận hội thoại: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý, nếu xử lý hết hội thoại được chia, nhân viên sẽ có quyền nhạn hội thoại tại danh sách hội thoại.

(6) Cài đặt ưu tiên: Khi bật option cài đặt ưu tiên chia thì các hội thoại đổ về sẽ mặc định được chia theo thiết lập đó.

Có 2 loại ưu tiên chia theo phòng ban hoặc theo nhân viên

4. Lọc tin nhắn

Tại đây bạn có thể thiết lập các từ khóa để đánh dấu đây là các từ khóa cấm. Khi trong nội dung có chứa các từ khóa này, hệ thống sẽ không được tạo tin nhắn tự động, không gửi tin nhắn đến khách hàng.

Last updated