Phiên bản 2.2.6

Feature:

 1. Nobi Pos-Khách hàng: Bổ sung thêm bộ lọc khách hàng theo kênh bán hàng Zalo, Lazada

 2. NobiPos-Đơn hàng: Nhập hàng từ file excel: Gộp trường nguồn đơn hàng vào trong file excel

 3. Nobi Pos&Nobi Tik: Cải tiến mẫu in mặc định khổ A6

Hotfix:

 1. Báo cáo tổng quan: Lỗi không hiển thị khối doanh thu theo sản phẩm

 2. Báo cáo xếp hạng sale: Thời gian lọc không có đơn hàng nào -> Pie chart hiển thị tỷ lệ thất bại 100%

 3. Báo cáo tổng quan: Lỗi Nullable object must have a value.

 4. Báo cáo bán hàng: Không ghi nhận doanh thu đơn mới tạo

 5. Nobi sales: lỗi ko chọn lại được kết quả leads

 6. Nobisan: Không hiển thị thẻ để chọn

 7. Nobi san: Tin nhắn tự động hành trình đơn ko gửi

 8. Nobi San: Đơn hàng hoàn không có button xử lý

 9. Nobi tik - Lỗi khi xử lý đơn hoàn

 10. Nobi Tik : Không hiển thị cột doanh thu đơn hàng thực tế khi KH yêu cầu đồng bộ đơn hàng cũ

 11. Nobi Automation: Thêm quy trình tự động shopee có đính kèm ảnh báo lỗi

 12. Nobi MKT: Tài khoản không có quyền admin báo lỗi không có quyền truy cập Shopee MKT mặc dù đã tích full quyền

 13. Nobi San: Đồng bộ đơn hàng Nobi San không huỷ được quá trình

 14. Nobi San: Xử lý hàng hoan đơn hàng shopee cập nhật tồn lên seller bị sai

 15. Nobi Pos: Đối soát J&T

 16. FBCHAT: Lấy tên khách hàng thông qua extension

 17. Nobichat: không get UID

 18. Nobipos: Trạng thái đơn đang sản xuất

 19. Thiết lập: Lỗi thông báo sai số lượng có thể tạo khi tạo tài khoản mời trên hệ thống đã đến ngưỡng vận hành tối đa

 20. Mở rộng: Lỗi không hiển thị trạng thái "Đã đối soát" từ VnPost v2 trả về Nobi

Last updated