Tổng quan

Tại đây, bạn có thể đăng ký Brandname để sở hữu thương hiệu riêng gửi SMS đến khách hàng và nắm rõ các thông tin tài khoản của mình.

1. Hướng dẫn đăng ký Brandname

Hiện tại, bạn đang sử dụng Brandname CSKH_ECRM để gửi tin nhắn với tài khoản dùng thử là 10.000 đồng. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu sở hữu thương hiệu riêng, Nobi Pro tích hợp tính năng đăng ký Brandname.

Để đăng ký Brandname, bạn hãy vào mục Nobi Marketing -> SMS Marketing -> Tab Tổng quan sau đó, thực hiện theo các bước sau:

(1) Nhập tên công ty

(2) Nhập Brandname

(3) Nhập SĐT liên hệ

(4) Click "Đăng ký"

2. Quản lý thông tin

Tại đây người dùng có thể nắm rõ được tài khoản cá nhân của mình (tài khoản đã nộp, tài khoản còn lại), tổng số chiến dịch, tổng tin nhắn gửi đi.

Last updated