Nobi Mess

Tính năng ra mắt với mong muốn có thể đáp ứng việc gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng ngoài khung giờ 24h tránh trường hợp bị chặn từ Facebook.

Last updated