Chuyển hội thoại thành lead

Đây là chức năng giúp người dùng có thể chuyển khách có tương tác số điện thoại từ fanpage để tiện chăm sóc hơn

Để hội thoại thành lead: Điều kiện đầu tiên là nội dung của hội thoại phải chứa số điện thoại

Có 2 cách để chuyển hội thoại thành lead: Người dùng tự chuyển bằng tay và hệ thống tự động chuyển hội thoại thành lead khi có số điện thoại

Thiết lập chuyển hội thoại thành lead như sau: Người dùng vào Thiết lập -> Cài đặt trang facebook -> tại tab Cài đặt chung. Sau đó mở hoạt động cách thức người dùng muốn hoạt động

(1) Nếu người dùng bật on cái (1) thì hội thoại sẽ không tự động chuyển thành lead mà người dùng phải chuyển bằng tay bằng cách: Vào hội thoại muốn đổi thành lead và chuyển thành lead.

(2) Nếu người dùng bật on cái (2) thì khi có hội thoại mà nội dung có chứa số điện thoại thì hội thoại đó sẽ được tự động chuyển thành lead.

Một số quy luật như sau: - Nếu hội thoại đó chưa được chuyển thành lead lần nào thì sẽ được chuyển thành lead khi có thiết lập chuyển hội thoại thành lead - Hội thoại chuyển thành lead nếu ở trạng thái thành công hoặc thất bại -> Sẽ được nhân bản tiếp tục thành lead - Nếu hội thoại chưa lên đơn -> chưa chia cho ai thì sẽ không cập nhật giữ nguyên trạng thái + ngày lead về cập nhật thành mới nhất - Nếu hội thoại chưa lên đơn-> đã chia->sẽ cập nhật thời gian -> xếp lên đầu - Nếu hội thoại chưa lên đơn -> đã có người phụ trách -> đã có nhiệm vụ -> thì sẽ có hover cập nhật thời gian (ở the telesale) + ngày lead về cập nhật thành mới nhất

Last updated