Chiến dịch

Tại đây, bạn có thể thiết lập và quản lý tất cả chiến dịch Marketing đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thiết lập và quản lý chiến dịch Marketing, bạn vào Nobi Marketing -> Chiến dịch Marketing -> tab chiến dịch.

Giao diện Chiến dịch hiển thị tất cả chiến dịch theo chi nhánh. Người quản lý có thể quản lý được có bao nhiêu chiến dịch trong chi nhánh, chiến dịch đó người phụ trách là ai, ngân sách đã chi bao nhiêu và tổng số lead về là bao nhiêu để có thể cân đối các chiến dịch.

1. Thêm chiến dịch

Tại giao diện Chiến dịch, click vào Thêm chiến dịch -> Form thêm mới chiến dịch hiển thị, lúc này bạn cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu trong form -> Click thêm mới.

Bước 1: Nhập tên chiến dịch

Bước 2: Chọn sản phẩm

Bước 3: Nhập url mà bạn chạy quảng cáo (ví dụ như website ladipage mà bạn chạy quảng cáo để bán hàng)

Bước 4: Chọn người phụ trách chiến dịch

Bước 5: Chọn kênh quảng cáo (Xem hướng dẫn thêm kênh quảng cáo: TẠI ĐÂY)

Bước 6: Chọn loại kết nối (Xem hướng dẫn thêm loại kết nối: TẠI ĐÂY)

Bước 7: Click "Thêm mới" để hoàn thành việc thêm mới chiến dịch

** Lưu ý: Đối với trường hợp bạn chưa tạo chiến dịch nhưng đã có lead đăng ký từ url của bạn chạy quảng cáo đổ về rồi, lúc này hệ thống Nobi Pro sẽ tự động sinh ra 1 chiến dịch có tên tương ứng với tên form mà bạn đã kết nối với Ladipage để chạy quảng cáo.

2. Cập nhật chiến dịch

Để cập nhật chiến dịch Marketing, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải chiến dịch

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa chiến dịch

Để xóa chiến dịch Marketing, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải chiến dịch

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

4. Thêm ngân sách chiến dịch

Nobi Pro tích hợp tính năng thêm ngân sách cho chiến dịch, nhưng chỉ có thể thêm ngân sách chiến dịch ở chiến dịch con, còn ở chiến dịch cha thì sẽ không thể hiển thị dấu (+) để thêm ngân sách quảng cáo.

Để thêm ngân sách, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click vào (+) ở bên phải chiến dịch -> Form thiết lập ngân sách hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin, số tiền vào form

Bước 3: Click "Lưu"

5. Gộp chiến dịch

Gộp chiến dịch nó như là bạn đang chạy quảng cáo bán mũ trên nhiều chiến dịch bây giờ bạn muốn gộp nó lại thành 1 chiến dịch thì bạn tiến hành chọn chiến dịch muốn gộp và gộp lại với nhau. Sau khi người dùng gộp chiến dịch thì tất cả lead của các chiến dịch sẽ được cộng dồn vào 1 chiến dịch

Các bước thực hiện gộp chiến dịch như sau: Bước 1: Check vào box của chiến dịch muốn gộp lại với nhau Bước 2: Nhấn chọn Gộp chiến dịch Bước 3: Thiết lập thông tin trước khi gộp chiến dịch Bước 4: Nhấn Gộp để hoàn thành việc gộp chiến dịch

Lưu ý: Sau khi gộp chiến dịch thì chiến dịch cha chỉ là chiển dịch hiển thị tổng các chiến dịch con. Và chiến dịch cha sẽ không thể nhập ngân sách quảng cáo và không hiển thị dấu (+) để thêm ngân sách quảng cáo nữa. Thay vào đó dấu (+) để thêm ngân sách quảng cáo sẽ hiển thị ở chiến dịch con bên trong chiến dịch cha đó

6. Nhóm chiến dịch

Bạn muốn phân nhóm để quản lý chiến dịch dễ dàng hơn thì không thể thiếu tính năng phân nhóm chiến dịch này được.

Các bước thực hiện gán nhóm cho chiến dịch thực hiện như sau: Bước 1: Check vào box của chiến dịch muốn gán nhóm Bước 2: Nhấn chọn Nhóm chiến dịch Bước 3: Chọn nhóm muốn gắn, hoặc nhấn vào dấu cộng để thêm nhóm mới. Xem hướng dẫn quản lý nhóm chiến dịch ở đây Bước 4: Nhấn Gộp nhóm

Gộp nhóm chiến dịch mang tính chất dễ dàng quản lý nếu có nhiều chiến dịch bán 1 sản phẩm,...

7. Chiến dịch tự động từ Form đăng ký quảng cáo Facebook

Từ ngày 7/12/2023, Nobi Pro hỗ trợ các nhà bán hàng, kinh doanh từ nền tảng Facebook tính năng đẩy Leads từ Form đăng ký quảng cáo Facebook về hệ thống Nobi để dễ dàng, thuận tiện quản lý, chăm sóc Leads.

Mỗi một Form từ Facebook Ads mà bạn tạo ra, khi có khách hàng đăng ký, Leads sẽ tự động đẩy về hệ thống Nobi. Hệ thống cũng sẽ tự động tạo ra 1 chiến dịch tương ứng với Form đó.

 • Tên Form: Facebook leadgen form: ID Form.

 • Url nguồn: ID Form

**Lưu ý:

 • Fanpage có tạo quảng cáo đẩy lead, các trường được thiết lập theo quy định từ FB Ads và tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng của Admin.

 • Để đẩy lead về Nobi, form đăng ký cần có các trường bắt buộc: Họ tên, SĐT. Ngoài ra nếu bạn tạo form có các trường Email, Địa chỉ, Ngày sinh thì thông tin các trường này sẽ tự động map với Nobi. Trong trường hợp bạn tự chọn trường khác các trường trên hiển thị ở form đăng ký, danh sách các trường này sẽ được cho vào custom field quản lý ở thiết lập trường dữ liệu.

 • Đảm bảo Fanpage đang kết nối vào hệ thống Nobi và kết nối Nobi Chat

 • Chi nhánh lưu danh sách lead đổ về sẽ theo chi nhánh được cài đặt ở option Tự động chuyển hội thoại thành lead.

 • Nếu ngừng hoạt động chi nhánh đã cài đặt, lead vẫn đổ về chi nhánh đó, user sẽ không nhìn thấy lead. Chỉ khi nào chi nhánh hoạt động thì mới hiển thị các lead đó.

 • Nếu không thiết lập chi nhánh ở tự động chuyển hội thoại thành lead, lead đổ về sẽ thuộc chi nhánh đầu tiên trong danh sách chi nhánh của hệ thống.

 • Nếu ngừng hoạt động chi nhánh đầu tiên, danh sách chi nhánh sẽ có sự thay đổi. Lúc này lead mới đăng kí sẽ đổ về chi nhánh đầu tiên (Theo thứ tự sắp xếp mới).

 • Một số điện thoại đăng ký nhiều lần thì sẽ đổ về theo thiết lập lọc trùng.

 • Lead được đổ về theo IDForm, nên không được phép nổi IDForm ở Url của chiến dịch.

 • Chiến dịch tự động tạo ra từ Form này sẽ không thuộc chi nhánh nào.

Last updated