Nhóm sản phẩm

Mỗi một cửa hàng sẽ kinh doanh một hoặc nhiều nhóm sản phẩm. Do đó Nobi Pro tích hợp tính năng thiết lập nhóm sản phẩm để các nhà KDOL thuận tiện hơn trong việc theo dõi và quản lý nhóm sản phẩm.

Để thêm mới và quản lý nhóm sản phẩm, tại trang quản trị Nobi Pro bạn hãy vào mục Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới nhóm sản phẩm

Để thêm mới nhóm sản phẩm, tại giao diện quản lý nhóm sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Đầu tiên bạn cần chọn loại sản phẩm muốn thêm nhóm sản phẩm.

  • Xem hướng dẫn thêm loại sản phẩm: TẠI ĐÂY.

Bước 1: Click "Thêm nhóm sản phẩm" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin vào form

Bước 4: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật nhóm sản phẩm

Tại danh sách nhóm sản phẩm, để cập nhật nhóm sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn loại sản phẩm có nhóm sản phẩm cần cập nhật

Bước 2: Click dấu 3 chấm bên phải nhóm sản phẩm

Bước 3: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 4: Nhập thông tin cần cập nhật vào form

Bước 5: Click "Cập nhật"

3. Xóa nhóm sản phẩm

Tại danh sách nhóm sản phẩm, để xóa nhóm sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn loại sản phẩm có nhóm sản phẩm cần cập nhật

Bước 2: Click dấu 3 chấm bên phải nhóm sản phẩm

Bước 3: Click "Xóa"

Bước 4: Click "Đồng ý"

Last updated