Phiên bản 2.2.5

Hotfix:

  1. Báo cáo bán hàng lỗi hiển thị sai doanh thu khi xuất file excel

  2. Báo cáo doanh thu: Lỗi khi lọc báo cáo doanh thu

  3. NobiTik: không hiển thị cột doanh thu đơn hàng thực tế

  4. Nobi Tik: Chuyển chi nhánh TikTok shop báo lỗi

  5. Nobi Tik: Đồng bộ đơn hàng không huỷ được quá trình

  6. Mở rộng: In đơn bị lỗi không hiển thị đúng khổ giấy in

  7. Nobi sales: fix lỗi view telesales khi sửa người phụ trách của lead chưa realtime

  8. Mở rộng: Đơn đẩy qua hãng vận chuyển Vnpost V2 không khớp dữ liệu thiếu phần số lượng sản phẩm

  9. Thiết lập: Lỗi đồng bộ nhiều phòng ban cùng lúc

  10. Nobipos: Cập nhật HVC hàng loạt ko hiển thị Vnpost v2

Last updated