Báo cáo phí sàn

Báo cáo phí sàn giúp nhà bán hàng có cái nhìn tổng quan hơn về các loại phí được tính khi bán hàng qua TikTok Shop.

Để theo dõi báo cáo phí sàn, bạn vào Nobi Tik -> Báo cáo -> Báo cáo phí sàn. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới:

Bạn có thể dễ dàng theo dõi các mức phí sàn dựa vào bảng số liệu, hoặc có thể theo dõi tỷ lệ của từng loại phí thông qua biểu đồ tròn

(1) Tổng đơn: Tổng đơn hàng đã bán tương ứng với thời gian lọc (Trừ đơn hủy)

(2) Phí nền tảng: Tổng hoa hồng nền tảng + Phí giao dịch = (platform commission + payment fee)

(3) Sàn trợ giá đơn: Tổng số tiền sàn trợ giá cho khách hàng trong tất cả đơn hàng theo thời gian lọc.

(4) Sàn trợ giá ship: Tổng số tiền sàn trợ giá ship cho khách hàng trong tất cả đơn hàng theo thời gian lọc.

(5) Shop trợ giá đơn: Tổng số tiền shop trợ giá cho khách hàng trong tất cả đơn hàng theo thời gian lọc.

(6) Shop trợ giá ship: Tổng số tiền shop trợ giá ship cho khách hàng trong tất cả đơn hàng theo thời gian lọc.

(7) Hoa hồng liên kết: Là tổng tiền hoa hồng mà nhà bán hàng cần thanh toán cho các nhà sáng tạo. Hoa hồng phụ thuộc vào % ở từng chiến dịch mà nhà bán hàng đã thiết lập.

Last updated