Phiên bản 2.1.9

Feature:

 1. Tính năng chat zalo

 1. Nobi Chat, Chiến dịch FB: Sử dụng cờ "HUMAN_AGENT" cho các tin nhắn quá 24 giờ và chưa quá thời gian 7 ngày

 1. Cập nhật API với NhanhV2

Hotfix:

Fix lỗi:

 1. Nobi sales: Lỗi lọc lead quá hạn.

 2. Nobi Tik/ Nobi San: Quét mã vạch đơn hàng không đổi trạng thái.

 3. Nobi Tik: Đổi tên sản phẩm trên sàn không huỷ ghép nối với sản phẩm Nobita.

 4. Nobi San: Tự động hủy ghép nối sản phẩm con đã ghép nối với sản phẩm nobita theo sku.

 5. Nobi san: Không ghép nối sản phẩm nobita đã có mà tạo sản phẩm nobita mới để ghép nối.

 6. Nobi San: Ghép nối sản phẩm theo sku chưa đúng.

 7. Nobi MKT: Báo cáo hiệu quả MKT không hiển thị chiến dịch.

 8. Nobi report: Đơn trạng thái xác nhận bàn giao chưa thống kê vào báo cáo đơn hàng.

 9. Nobi sales: Thêm lead của chiến dịch con ngừng hoạt động đang lỗi cho chọn chiến dịch con ngừng hoạt động đó.

 10. Nobi MKT: Click vào chiến dịch MKT xem chi tiết báo cáo ko có dữ liệu.

 11. Nobi MKT: Xuất excel chi tiết chiến dịch đã chọn đang sai form và dữ liệu.

 12. Thiết lập: Cập nhật ở người dùng báo lỗi

 13. Nobi Sales: Fix lỗi thứ tự thẻ khách hàng không đúng với thứ tự thẻ sắp xếp như trong mục Thiết lập thẻ khách hàng.

Last updated