Phiên bản 2.1.2

Feature

  1. Bổ sung bộ lọc địa chỉ khách hàng

  2. ZNS: Cho phép đẩy lại tin lỗi, xuất excel DS khách lỗi

  3. Cập nhật ghép nối

  4. Cập nhật tồn dữ trữ khi sản phẩm tham gia chương trình khuyến mãi

  5. Cảnh báo tồn dữ cho sản phẩm có số lượng nobita nhỏ hơn số lượng tồn dữ trữ

Hotfix

  1. Dịch tiếng anh sang tiếng việt cho lịch sử cập nhật đơn hàng Tiktok

  2. Sửa lỗi in đơn hàng Nobi San

  3. Sửa lỗi không lọc được theo ngày nhận Lead

Last updated