Danh sách trang

Tại đây bạn có thể kết nối các trang fanpage bạn đang quản lý với hệ thống Nobi Pro để có thể thiết lập các chiến dịch và quản lý chúng một cách hiệu quả

1. Kết nối Fanpage

Để kết nối fanpage vào Nobi Pro, bạn cần vào Nobi Marketing -> Facebook Marketing -> Tab Danh sách trang và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Kết nối fanpage"

  • Nếu bạn chưa đăng nhập, Pop-up sẽ yêu cầu đăng nhập và thêm trang.

  • Nếu bạn đã đăng nhập facebook lên trình duyệt, pop-up sẽ yêu cầu bạn thêm trang hoặc tùy chỉnh quyền

Dưới đây là tài khoản fb chưa đăng nhập vào trình duyệt, nên hệ thống sẽ hiêu cầu đăng nhập và thêm trang.

Bước 2: Click Đăng nhập và thêm trang -> Đăng nhập vào tài khoản facebook

Bước 3: Bấm tiếp tục dưới tên facebook vừa đăng nhập -> Danh sách các fanpage bạn đang quản lý sẽ hiện ra -> Tích và checkbox các fanpage bạn muốn kết nối -> Click Tiếp.

Sau khi kết nối, danh sách các fanpage sẽ hiển thị ra như hình dưới.

2. Cập nhật Fanpage

Tại giao diện danh sách fanpage, bạn có thể chỉnh sửa fanpage vừa kết nối bằng cách:

(1) Click vào 3 chấm ở bên phải danh sách fanpage

(2) Click "Sửa"

(3) Điền các thông tin muốn cập nhật vào form -> Click "Cập nhật"

3. Ngừng kết nối

Nếu muốn ngừng kết nối Fanpage, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

(1) Click vào 3 chấm ở bên phải danh sách Fanpage

(2) Click "Ngừng kết nối"

(3) Click "Đồng ý"

4. Xem danh sách người dùng tương tác với fanpage (Version 2.0)

Với những fanpage hoạt động lâu năm, có một lượng lớn khách hàng tương tác, khi kết nối fanpage vào phần mềm, để lưu các khách hàng cũ, bạn cần import khách hàng vào hệ thống.

Để xem danh sách người dùng đã kết nối với fanpage, bạn vui lòng thực hiện các bước:

(1) Click vào 3 chấm ở bên phải danh sách Fanpage

(2) Chọn xem danh sách người dùng tương tác với fanpage -> Danh sách hiển thị.

Sau khi click vào Xem danh sách người dùng đã tương tác, màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình danh sách người dùng tương tác, bạn click vào Lưu danh sách để import khách hàng vào hệ thống.

**** Lưu ý: Lưu danh sách khách hàng ở đây sẽ lấy được thông tin khách, lịch sử tương tác, số điện thoại.

5. Xem danh sách người dùng tương tác với fanpage (Version 3.0)

Thời gian vừa qua, với chính sách thắt chặt hơn từ Facebook, quá trình import khách hàng thường gặp phải lỗi rate limit. Đây là lỗi Facebook trả về do ứng dụng đã đạt đến ngưỡng limit API Facebook cung cấp. Chính vì vậy khi bạn lưu danh sách khách hàng kèm lịch sử tương tác (Version 2.0), quá trình import thường bị gián đoạn => Việc đồng bộ khách hàng mất nhiều thời gian.

Để thuận tiện hơn trong việc đồng bộ khách hàng vào phần mềm, hạn chế lỗi hết hạn ngạch API Facebook (Rate limit), Nobi Pro đã phát triển thêm tính năng, cho phép khách hàng có thể lưu danh sách khách hàng theo 2 cách:

  • Lưu danh sách khách hàng: Chỉ lưu avatar + tên khách hàng

  • Lưu danh sách kèm lịch sử tương tác: Lưu thông tin khách hàng, lịch sử tương tác, số điện thoại.

****Lưu ý: Nếu chọn lưu danh sách khách hàng, sẽ hạn chế gặp lỗi rate limit, quá trình đồng bộ nhanh hơn. Tuy nhiên do chỉ lưu được avatar + tên khách hàng, điều này có thể khiến cho quy trình gửi tin hàng loạt, hoặc quy trình tự động hoạt động không chính xác.

6. Thêm nút bắt đầu khi KH nhắn tin

Nobi Pro hỗ trợ tính năng gửi yêu cầu thêm nút bắt đầu khi KH nhắn tin. Để thêm nút, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải fanpage

Bước 2: Click "Thêm nút bắt đầu khi KH nhắn tin"

Last updated