Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính giúp bạn dễ dàng quản lý tình hình doanh thu , tổng số người mua, doanh thu khách cũ , khách mới, top sản phẩm bán chạy theo doanh thu theo khoảng thời gian nhất định .

Để xem báo cáo tài chính, tại trang quản trị của Nobi Pro, bạn vào Nobi Tik -> Kết nối Tik Tok -> Tài chính

Giao diện sẽ hiện thị hình như dưới:

  1. Tỷ số quan trọng

(1) Tổng số người mua: Tổng số người mua theo khoảng thời gian lọc

(2) Doanh thu khách cũ: Doanh thu khách hàng cũ theo khoảng thời gian lọc

(3) Tổng đơn hàng: Tổng số đơn hàng phát sinh trong thời gian lọc

(4) Khách cũ quay lại: Số lượng khách cũ quay lại mua hàng theo thời gian lọc

(5) Doanh thu tổng: Tổng doanh thu bán hàng theo thời gian lọc

(6) Sản phẩm đã bán: Số mặt hàng đã bán theo thời gian lọc

  1. Biểu đồ doanh thu

Biểu đồ doanh thu giúp bạn đánh giá được tình hình doanh thu theo thời gian lọc.

  1. Top 5 sản phẩm bán chạy theo doanh thu

Top 5 sản phẩm bán chạy theo doanh thu giúp bạn biết được 5 sản phẩm bán chạy nhất theo thời gian lọc để từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

  1. Công thức tính doanh thu

(1) Doanh thu: Tổng doanh thu tự quảng bá và Doanh thu liên kết

(2) Doanh thu tự quảng bá: Doanh thu tự quảng bá bán hàng

(3) Doanh thu liên kết : Doanh thu liên kết với các tài khoản/ KOL khác để bán hàng trên TikTok.

Last updated