Sản phẩm 1.0

Quản lý sản phẩm không đơn thuần là quản lý số lượng mà còn quản lý đến các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

  • Với rất nhiều mặt hàng đã thiết lập trên hệ thống nhưng hiện tại không còn kinh doanh, làm thế nào để bạn có thể ngừng kinh doanh tất cả các sản phẩm đó mà không mất quá nhiều thời gian?

  • Nếu giá cả của các mặt hàng biến động, làm thế nào để bạn thay đổi giá bán của tất cả sản phẩm một cách nhanh nhất?

  • Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính, làm thế nào để bạn thêm được tất cả thuộc tính đó vào thay vì phải thêm mới từng sản phẩm + thuộc tính?

Tất cả những điều bạn thắc mắc trên thật sự không hề khó, cái khó chính là bạn chưa khám phá tính năng thiết lập và quản lý sản phẩm của Nobi Pro . Đừng chần chờ nữa, cùng trải nghiệm ngay nhé 👇👇

Tại trang quản trị Nobi Pro , để thêm mới và quản lý sản phẩm, bạn hãy vào Sản phẩm -> Sản phẩm. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới sản phẩm

Để thêm mới sản phẩm, bạn cần thêm nhóm sản phẩm và loại sản phẩm vào hệ thống trước nhé.

Đối với tính năng thêm mới sản phẩm, bạn có thể thực hiện thêm mới trực tiếp từ hệ thống hoặc có thể nhập file excel.

Cách 1: Thêm mới trực tiếp từ hệ thống

Bước 1: Chọn loại sản phẩm (Sản phẩm bạn đang thêm thuộc loại nào)

Bước 2: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin vào form thêm mới (Các trường có dấu hoa thị là trường bắt buộc)

** Lưu ý: Đối với sản phẩm có nhiều thuộc tính, bạn hãy bật ON thuộc tính và thêm các thuộc tính vào form.

Bước 4: Click "Thêm mới và tiếp tục"/ "Thêm mới và thoát"

Cách 2: Nhập từ file excel

Yêu cầu: File upload lên hệ thống phải giống với file mẫu mà hệ thống cung cấp. Bạn cần tải file mẫu về và thêm dữ liệu vào để tránh quá trình upload bị lỗi.

Bước 1: Click "Nhập từ excel

Bước 2: Click Tải file mẫu -> Chọn folder lưu file -> Save

Sau khi tải file mẫu và nhập dữ liệu vào file, để upload file lên hệ thống, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 3: Chọn loại sản phẩm

Bước 4: Click "Nhập từ excel" -> Form nhập từ excel hiển thị

Bước 5: Click "Chọn file" (Chọn file excel bạn vừa nhập dữ liệu sản phẩm vào)

Bước 6: Click Nhập sản phẩm -> Đợi cho quá trình nhập hoàn thành

Bước 7: Click đóng form.

**Lưu ý: Các trường hợp khi upload file sản phẩm nếu sản phẩm đã có trên hệ thống:

  • Bỏ qua và không làm gì: Sẽ bỏ qua sản phẩm đó

  • Cập nhật các trường, cộng số lượng vào trường hiện có: Cập nhật các trường của sản phẩm, cộng dồn số lượng vào tồn kho trên hệ thống

  • Cập nhật các trường, bỏ qua số lượng: Cập nhật các trường của sản phẩm và bỏ qua số lượng.

  • Cập nhật các trường, ghi đè số lượng: Cập nhật các trường, ghi số lượng theo file excel

2. Cập nhật sản phẩm

Để cập nhật sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn loại sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm cần cập nhật, click vào dấu 3 chấm bên phải sản phẩm

Bước 3: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 4: Nhập thông tin vào form cập nhật

Bước 5: Click "Cập nhật"

3. Xóa sản phẩm

Để xóa sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn loại sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm cần xóa, click vào dấu 3 chấm bên phải sản phẩm

Bước 3: Click "Xóa"

Bước 4: Click "Đồng ý"

**Lưu ý: Sản phẩm đã lên đơn hàng sẽ không được phép xóa. (Xem hướng dẫn lên đơn hàng: TẠI ĐÂY)

4. Xuất file sản phẩm

Nobi Pro hỗ trợ người dùng xuất file sản phẩm bao gồm các sản phẩm đã chọn hoặc các sản phẩm đã lọc. Các bước thực hiện xuất file như sau:

Bước 1: Chọn loại sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm cần xuất file

Bước 3: Click button "Thao tác"

Bức 4: Chọn xuất file

5. Mở/Ngừng bán sản phẩm

Đây là tính năng Nobi Pro hỗ trợ người dùng thiết lập mở/ngừng bán 1 hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc. Để thực hiện mở/ngừng bán sản phẩm vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn loại sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm

Bước 3: Click button "Thao tác"

Bước 4: Chọn mở/ngừng bán sản phẩm

  • Nếu sản phẩm đang bán, muốn ngừng kinh doanh: Chọn ngừng bán sản phẩm.

  • Nếu sản phẩm đã ngừng kinh doanh trước đó, muốn mở lại: Chọn mở bán sản phẩm

6. Chuyển nhóm các sản phẩm đã chọn

Một sản phẩm có thể thuộc 1 hoặc nhiều nhóm sản phẩm. Do đó, Nobi Pro tích hợp tính năng chuyển nhóm sản phẩm giúp người dùng dễ dàng chuyển nhóm thay vì phải thêm mới sản phẩm đã có trong hệ thống. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn loại sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm

Bước 3: Click "Thao tác"

Bước 4: Chọn chuyển nhóm các sản phẩm đã chọn -> Form chuyển nhóm hiển thị

Bước 5: Chọn hình thức thêm nhóm -> Chọn nhóm mới (Bạn có thể chọn nhóm có sẵn hoặc thiết lập nhóm sản phẩm mới)

Bước 6: Click "Cập nhật"

** Lưu ý: Chỉ được chuyển nhóm sản phẩm trong cùng loại sản phẩm

7. Tìm kiếm/Lọc sản phẩm

Hệ thống Nobi Pro tích hợp tính năng tìm kiếm/lọc sản phẩm giúp người dùng dễ dàng nắm được thông tin về sản phẩm .

(1) Lọc sản phẩm theo danh mục (Nhóm sản phẩm)

(2) Tìm sản phẩm theo mã, theo tên

(3) Lọc sản phẩm theo tồn kho

Last updated