SMS tự động

Quản lý tất cả các chiến dịch được thực hiện từ quy trình MKT tự động có tác vụ liên quan đến SMS

Tại trang quản trị Nobi Pro, để quản lý SMS tự động bạn vào Marketing -> SMS marketing -> Tab SMS tự động. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Danh sách SMS tự động

Tại đây sẽ hiển thị tất cả những chiến dịch đã được thực thi từ quy trình Marketing tự động liên quan đến tác vụ gửi SMS.

  • Hướng dẫn thiết lập quy trình MKT tự động: TẠI ĐÂY

2. Chi tiết chiến dịch

Tại giao diện danh sách chiến dịch SMS tự động, để xem chi tiết chiến dịch, bạn hãy Click vào chiến dịch muốn hiển thị -> Chi tiết chiến dịch hiện ra. +Tab tổng quan: Chi tiết thông tin về chiến dịch: Đối tượng gửi, ngày giờ gửi, tổng số tin nhắn gửi, tổng tin nhắn gửi thành công, tổng tin nhắn gửi, số gửi thành công, số gửi lỗi. + Tab đã gửi: Chi tiết tên người nhận thành công, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được. + Tab đang gửi: Chi tiết tên người đang chờ nhận tin nhắn, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được. + Tab gửi lỗi: Chi tiết tên người nhận thành công, ngày giờ gửi, ngày giờ nhận được.

3. Xóa chiến dịch SMS tự động

Tại giao diện danh sách chiến dịch SMS tự động, để xóa chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch SMS tự động

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated