Khách hàng tương tác

Tại đây lưu trữ và hiển thị danh sách khách hàng tương tác với các shopee của bạn, giúp bạn dễ dàng quản lý danh sách KH.

Để khám phá tính năng khách hàng tương tác, tại trang quản trị Nobi Pro bạn hãy vào Nobi Marketing -> Shopee Marketing -> Tab KH Tương tác. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

**Lưu ý: Để xem danh sách người dùng đã tương tác lên Shopee, trước tiên bạn cần chọn shop cần xem nhé.

Với mỗi người dùng ở danh sách này, bạn có thể gửi từng chiến dịch riêng mà người dùng đó đang quan tâm. Bạn có thể xem khách hàng đã tương tác trong 24 giờ qua hoặc toàn thời gian.

Tại danh sách người dùng, để gửi chiến dịch riêng cho từng người, hãy làm theo các bước sau nhé:

(1) Click vào biểu tượng mũi tên ở bên phải người dùng -> form thêm chiến dịch hiển thị

(2) Nhập thông tin vào Form tạo chiến dịch. Lưu ý các trường có dấu hoa thị là các trường bắt buộc.

(3) Click "Thêm mới"

Last updated