Dashboard Nobi San

Dashboard Nobi San giúp cho bạn có thể có góc nhìn chung về tình hình hoạt động hiện tại của các gian hàng.

Dashboard Nobi San hiển thị số liệu thống kê về doanh số, đơn đã bán, đơn hủy, đơn chờ gửi, tin chưa trả lời trong khoảng thời gian nhất định giúp chủ shop nhanh chóng nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động hiện tại của các gian hàng.

Tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi San -> Dashboard Nobi San. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated