Kết quả

Sau khi có nhiệm vụ đưa ra cho lead rồi, tiếp theo bạn hãy thiết lập kết quả cho từng nhiệm vụ nhé.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thiết lập và quản lý kết quả, bạn vào Nobi Sales -> Nhiệm vụ/Kết quả -> tab Kết quả.

1. Thêm kết quả

Để thêm kết quả, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm nhiệm vụ" -> Form thêm kết quả sẽ hiện ra như hình dưới.

Bước 2: Nhập thông tin vào form bao gồm:

  • Tên kết quả: Đặt tên kết quả bạn muốn hiển thị

  • Chỉ áp dụng cho nhiệm vụ: Nếu chọn nhiệm vụ, có nghĩa kết quả này sẽ áp dụng đối với nhiệm vụ đã chọn. Nếu bỏ trống, có nghĩa kết quả sẽ áp dụng đối với tất cả nhiệm vụ.

  • Lựa chọn trạng thái phù hợp với kết quả

Bước 3: Click Thêm mới

Nếu muốn ngừng sử dụng kết quả, bạn hãy tích vào checkbox ngừng sử dụng.

2. Sắp xếp vị trí kết quả

Để sắp xếp thứ tự kết quả phù hợp, tại danh sách kết quả, hãy kéo thả kết quả đến vị trí mà bạn mong muốn. Chi tiết xem video bên dưới nhé 👇👇

3. Cập nhật kết quả

Để thực hiện cập nhật kết quả, bạn hãy thực hiện theo video hướng dẫn dưới đây:

(1) Tại giao diện hiển thị danh sách kết quả, click vào biểu tượng 3 chấm ở bên phải kết quả

(2) Click "Sửa"

(3) Nhập các thông tin muốn sửa

(4) Click "Cập nhật"

4. Xóa kết quả

Các bước xóa kết quả:

(1) Tại giao diện hiển thị danh sách kết quả, click vào biểu tượng 3 chấm ở bên phải kết quả

(2) Click "Xóa"

Last updated