Báo cáo

Hệ thống Nobi Pro cung cấp đến bạn tính năng thống kê báo cáo nhằm kiểm tra chi phí, doanh thu, lãi lỗ.... để đánh giá mức độ hiệu quả kinh doanh sau một ngày làm việc.

Kiểm tra chi phí, doanh thu, lãi lỗ... luôn là công việc thường ngày của các nhà KDOL.Tuy nhiên tương ứng với từng lĩnh vực, từng mặt hàng, từng mô hình kinh doanh khác nhau mà cách xem báo cáo và tính doanh thu của mỗi cửa hàng cũng khác nhau. Và đó cũng chính là lý do tính năng thống kê báo cáo của Nobi Pro không ngừng phát triển, ngày càng đồ sộ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng.

Báo cáo của hệ thống Nobi Pro bao gồm 4 loại:

  1. Báo cáo tổng quan

  2. Báo cáo Marketing

  3. Báo cáo Sale

  4. Báo cáo vận đơn

Last updated