Zalo OA

Là tính năng giúp nhà bán hàng quản lý và chăm sóc tệp khách hàng qua kênh Zalo từ tài khoản Zalo Official Account một cách dễ dàng và hiệu quả.

Last updated