Phiên bản 2.2.4

Feature:

Nobi Pos: Mong muốn import file đơn hàng trường địa chỉ không bắt buộc

Nobi San: Gộp view sàn Shopee và Lazada

Hotfix:

 1. Nobi Report: Báo cáo bán hàng- xuất file excel báo lỗi

 2. Nobi Report: Báo cáo tổng quan không hiển thị doanh thu nhân viên

 3. Nobi Report: Báo cáo doanh thu Lọc báo lỗi Nullable object must have a value.

 4. Nobi Report: Báo cáo tổng quan: Báo cáo bán hàng: Lợi nhuận: Đang lấy doanh thu trừ giá vốn của sp hoàn 1 phần

 5. Nobi report: Hiệu quả MKT: Lọc theo người phụ trách -> Hiển thị cả những chiến dịch không có người phụ trách

 6. Nobitik: Lỗi bộ lọc nâng cao ko lọc sản phẩm

 7. Nobi Auto: Sai định dạng dữ liệu

 8. Thiết lập: Tài khoản đã có quyền Quản lý toàn bộ shop ở tất cả các chi nhánh nhưng chỉ xem được sản phẩm ở chi nhánh đang kết nối

 9. Mở rộng: Lỗi hiển thị hãng vận chuyển Vnpost V2

 10. Nobi MKT: Lỗi bộ lọc người phụ trách: đang lọc ra dữ liệu ko đúng

 11. Nobi MKT: Bộc lọc chiến dịch ko hoạt động: đang lỗi chưa hiển thị chiến dịch con ko hoạt động

 12. Nobi MKT: Lỗi khi xem chi tiết chiến dịch xong thì ko tắt được, phải f5 lại mới được

 13. Nobisales: Up file lead bị lỗi

Last updated