Tin nhắn tự động

Tại đây bạn có thể thiết lập và quản lý các quy trình tự động gửi tin nhắn đến khách hàng.

Tại trang quản trị Nobi Pro , để thiết lập quy trình tin nhắn tự động, bạn vào Nobi Automation -> Tin nhắn tự động. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Tính năng tin nhắn tự động của Nobi Pro sẽ giúp bạn thao tác:

  • Thiết lập và quản lý quy trình trả lời tự động

  • Thiết lập và quản lý quy trình từ khóa

  • Thiết lập và quản lý quy trình hành trình đơn

  • Thiết lập và quản lý quy trình đánh giá shop

  • Thiết lập và quản lý quy trình sự kiện

  • Thiết lập và quản lý quy trình nâng cao

Ngay bây giờ hãy cùng Nobi Pro lần lượt tìm hiểu các tính năng trên nhé!

Last updated