Bán tại shop

Ngoài quản lý đơn online, Nobi Pro còn hỗ trợ bạn lên đơn hàng đối với những đơn bán tại Shop một cách nhanh chóng và quản lý hiệu quả danh sách đơn hàng.

Ngoài việc bán Online thì các cửa hàng, các shop cũng sẽ bán tại địa điểm kinh doanh. Dù bán ở đâu, các đơn hàng cũng cần được tổng hợp lại để biết được tình hình kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận.

Chính vì vậy, Nobi Pro tích hợp tính năng lên đơn hàng bán tại shop. Vậy tính năng này được sử dụng như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé.

Với những đơn hàng bán tại shop ngoài việc được lưu trữ tại module bán tại shop, nó còn được lưu trữ tại danh sách TẤT CẢ đơn hàng với trạng thái đơn hàng là "Mới".

Để tạo đơn hàng bán tại shop, bạn cần đảm bảo đã thiết lập bán hàng trước khi chọn hình thức thanh toán hoặc khi in đơn hàng nhé.

Bước 1: Click button "Thiết lập" -> Form thiết lập hiển thị

Bước 2: Nhập loại phiếu thu

  • Xem hướng dẫn thiết lập loai phiếu thu: TẠI ĐÂY. Hoặc bạn có thể thiết lập phiếu tại form bằng cách click và dấu (+) -> Form hiển thị -> Nhập thông tin vào form

Bước 3: Chọn mẫu in đơn (nếu cần)

  • Xem hướng dẫn thiết lập mẫu in đơn: TẠI ĐÂY

Bước 4: Click "Lưu"

1. Thêm mới đơn hàng

Sau khi đã thiết lập bán hàng như trên, để thêm mới đơn hàng bán tại shop, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn danh Loại sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm KH mua

Bước 3: Thêm hóa đơn bằng cách Click (+). Bạn có thể xóa hóa đơn bằng cách Click (X)

Bước 4: Điền các thông tin vào form đơn hàng

Trường hợp không điền thông tin tên, sđt, địa chỉ khách hàng thì hệ thống mặc định thông tin khách hàng là Khách lẻ.

Bước 5: Chọn Lưu phiếu/Lưu và in phiếu

Last updated