Shopee login

Để sử dụng tính năng Shopee Chat và Đồng bộ sản phẩm, quản lý đơn hàng Shopee.... trước tiên bạn cần kết nối shop vào Nobi Pro nhé.

Tại màn hình login các bạn sẽ phải login 2 lần để kết nối chat Shopee và kết nối để đồng bộ sản phẩm, đơn hàng.

Khi nhấn vào button ""Kết nối Shopee" sẽ hiển thị màn hình

Các bạn chọn VN- Việt Nam và nhập account Shopee của mình vào nhé.

Khi nhập xong mã sẽ hiển thị màn hình bên dưới thì click vào button “Confirm”

Sau khi hoàn thành các bước trên bạn đã login vào hệ thống thành công, tiếp đến bạn bắt đầu cài đặt các option để đồng bộ phần sản phẩm như bạn mong muốn. Hệ thống có các option cụ thể như sau:

  1. Tự động ghép nối: Khi chọn option này, hệ thống sẽ tự động ghép nối những sản phẩm ở Nobi Pro và những sản phẩm được lấy từ trên Shopee về Nobisan nếu cùng tên hoặc mã sku.

  2. Giữ tồn ở Shopee sau khi ghép nối: Tồn kho sản phẩm trên shopee sẽ giữ nguyên, không cập nhật tồn kho theo tồn sản phẩm trên Nobi Pro . Tồn kho sản phẩm hai bên sau ghép nối có thể không bằng nhau.

Ví dụ: Tồn sản phẩm A tại Nobi Pro = 10, Tồn sp A tại Shopee = 20

  • Nếu bật ON giữ tồn Shopee sau khi ghép nối, lúc này tồn Nobisan lấy theo tồn Shopee = 20.

  • Nếu không bật (OFF) giữ tồn Shopee sau khi ghép nối, lúc này tồn Nobisan lấy theo tồn Nobi Pro = 10.

3. Tự động tạo sản phẩm trên Nobi Pro : Khi chọn option này thì sản phẩm trên Shopee sẽ được tạo mới trên Nobi Pro .

4. Đồng bộ tồn biến động tồn kho: Biến động tồn kho ở Nobi Pro sẽ được cập nhật lên Shopee, lên đơn ở Shopee sẽ trừ tồn ở Nobi Pro

Lưu ý : Tồn kho Shopee cập nhật sang Nobi Pro chỉ khi có hành động về lên đơn hàng, còn nếu bạn vào sản phẩm sửa tồn kho thì không cập nhật sang Nobi Pro . Còn ở Nobi Pro nếu có bất kỳ hành động thay đổi nào về tồn kho như lên đơn, nhập hàng, xuất hủy, kiểm kho.... đều cập nhật tăng/giảm bên Shopee.

Sau khi cài đặt theo các option mong muốn và nhấn button “Lưu thiết lập” hệ thống sẽ bắt đầu chạy tiến trình đồng bộ sản phẩm về. Như vậy là bạn đã login thành công và có thể sử dụng rồi nhé.

Last updated