Danh sách OA

Tại đây hiển thị danh sách tất cả Oa người dùng đã thêm đồng thời cho phép thêm mới, quản lý Oa.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thêm mới và quản lý Oa, bạn vào Nobi Marketing -> Zalo Marketing -> Danh sách Oa. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm Oa

Tại giao diện quản lý danh sách Oa, để thêm Oa, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm Oa

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập đến Oa của bạn.

Bước 3: Xác minh đăng nhập trên thiết bị mới (Nếu có)

Bước 4: Xác nhận cho phép quyền truy cập giữa Zalo và hệ thống đang sử dụng. Lần lượt thực hiện theo các bước (1) -> (2)-> (3) để thêm Oa vào hệ thống.

Như vậy là bạn đã thêm mới Oa thành công rồi nhé.

2. Cập nhật Oa

Tại giao diện quản lý danh sách Oa, để cập nhật Oa, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải danh sách OA

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật -> Click "Cập nhật"

3. Xóa Oa

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải danh sách Oa.

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated