Shopee chat Version 2.0

Phiên bản Shopee Chat Version 2.0 kết nối trực tiếp từ API shopee giúp hội thoại được đồng bộ nhanh chóng. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng, với phiên bản này, theo quy định shopee, sẽ không được gửi kèm Voucher ở shopee Chat. Để sử dụng tính năng Shopee Chat, trước hết bạn cần kết nối tài khoản Shopee của mình vào Nobi Pro nhé.

Hướng dẫn kết nối Shopee vào Nobi Pro: TẠI ĐÂY

Sau khi kết nối Shopee vào Nobi Pro thành công, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới:

Click vào Shop để bắt đầu sử dụng tính năng Shopee Chat nhé.

1. Các tính năng của Shopee Chat

(1) Lọc hội thoại theo thời gian

(2) Lọc hội thoại theo nhân viên

(3) Lọc theo thẻ

(4) Đồng bộ hội thoại

(5) Lọc các hội thoại chưa đọc

(6) Lọc hội thoại chưa trả lời

(7) Lọc hội thoại chưa có đơn

(8) Lọc hội thoại đã có đơn

(9) Phân công hội thoại cho nhân viên

(10) Báo cáo người dùng

(11) Đánh dấu chưa đọc

(12) Đồng bộ tin nhắn

2. Thao tác trong hội thoại

Trong hội thoại bạn được thực hiện các thao tác sau:

(1) Gửi tin nhắn bằng cách nhập trực tiếp

(2) Gửi hình ảnh

(3) Gửi biểu tượng cảm xúc

(4) Gửi tin nhắn mẫu (Xem hướng dẫn thiết lập tin nhắn mẫu: TẠI ĐÂY)

(5) Gắn thẻ khách hàng

Đối với tính năng gắn thẻ khách hàng, bạn có thể tạo thẻ trực tiếp tại hội thoại hoặc tạo tại mục quản lý thẻ hội thoại shopee (TẠI ĐÂY)

(5.1) Tạo thẻ -> Form thêm thẻ hiển thị -> Nhập tên thẻ, chọn màu -> Click "Thêm mới"

(5.2) Đóng chức năng gắn thẻ.

3. Xem đơn hàng

Nobi Protích hợp tính năng xem đơn hàng trực tiếp tại hội thoại với khách hàng.

Tại hội thoại, bạn click vào tab đơn hàng, sẽ hiển thị đơn hàng của khách hàng.

Xem thông tin đơn hàng

Gửi thông tin đơn hàng

4. Tìm kiếm và gửi sản phẩm

Tại view Shopee Chat, bạn có thể tìm kiếm, biết được số lượng sản phẩm đang còn trong kho và gửi trực tiếp sản phẩm cho khách hàng tham khảo.

Last updated