Chiến dịch Shopee

Tại đây, bạn có thể tạo ra các chiến dịch và quản lý các chiến dịch, tự động gửi tin nhắn đến khách hàng thông qua hội thoại shopee.

Để thiết lập và quản lý chiến dịch shopee, tại trang quản trị Nobi Pro bạn vào Nobi Marketing -> Shopee Marketing. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới chiến dịch

Tại màn hình quản lý chiến dịch, để thêm mới chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm chiến dịch" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form

  • Có thể chọn tin nhắn mẫu (TẠI ĐÂY) hoặc tạo nội dung tin nhắn trực tiếp trên form.

  • Hướng dẫn tạo voucher: TẠI ĐÂY

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật chiến dịch

Tại giao diện danh sách các chiến dịch Shopee, để cập nhật chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch shopee

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật chiến dịch hiển thị

Bước 3: Cập nhật các thông tin

Bước 4: Click "Cập nhật"

** Lưu ý: Đối với các chiến dịch đã gửi tin nhắn cho khách hàng, bạn sẽ không được phép chỉnh sửa.

3. Xóa chiến dịch

Tại giao diện danh sách các chiến dịch Shopee, để xóa chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch shopee

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated