Quản lý view

Thay vì tìm kiếm và lọc kết quả dữ liệu ngay trên view mặc định, thì Nobi Pro cung cấp chức năng "Thêm view mới" theo đó, bạn có thể tìm kiếm, lọc dữ liệu và quản lý theo từng view.

Để thêm mới và quản lý view, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Nobi Pos -> Khách hàng.

1. Thêm View mới

Tại giao diện danh sách khách hàng, để thêm mới view, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click (+)

Bước 2: Click "Lọc khách hàng" và nhập các giá trị cần lọc

Bước 3: Click biểu tượng Save

Bước 4: Nhập tên bộ lọc (Tên view)

Bước 5: Click "lưu bộ lọc"

**Lưu ý: Tính năng lọc khách hàng

Hệ thống Nobi Pro cung cấp đến bạn bộ lọc khách hàng thông minh, bạn có thể lọc khách hàng và sắp xếp khách hàng tùy theo ý muốn.

2. Tùy chỉnh hiển thị trên view

Nobi Pro hỗ trợ tính năng tùy chỉnh hiển thị trên view. Theo đó bạn có thể chọn các trường hiển thị, sắp xếp các trường sao cho hợp lý. Sau khi thêm view mới, các bước thực hiện tùy chỉnh view như sau:

Bước 1: Click "Tùy chỉnh hiển thị" -> Danh sách các trường hiển thị

Bước 2: Chọn các trường bạn muốn hiển thị trên view bằng cách tích vào các checkbox -> Danh sách sẽ update các trường đã chọn.

Bạn có thể sắp xếp vị trí hiển thị các trường bằng cách kéo trường thả vào vị trí muốn hiển thị.

Last updated