Shopee tự động

Nobi Pro hỗ trợ người dùng quản lý tất cả các chiến dịch được thự hiện từ quy trình MKT tự động có tác vụ liên quan đến Shopee.

Để quản lý Shopee tự động, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Marketing -> Shopee Marketing -> Tab FB tự động. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Danh sách Shopee tự động

Tab shopee tự động hiển thị và quản lý tất cả chiến dịch được thiết lập từ quy trình MKT tự động liên quan đến tác vụ Shopee. Có nghĩa khi bạn thiết lập một quy trình MKT tự động liên quan đến Shopee, tại đây sẽ tự động hiển thị ra các chiến dịch.

  • Hướng dẫn quá trình thiết lập MKT tự động: TẠI ĐÂY

2. Chi tiết chiến dịch

Tại giao diện danh sách chiến dịch Shopee tự động, để xem chi tiết chiến dịch, bạn hãy Click vào chiến dịch muốn hiển thị -> Chi tiết chiến dịch hiện ra.

3. Xóa chiến dịch Shopee tự động

Tại giao diện danh sách chiến dịch Shopee tự động, để xóa chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch Shopee tự động

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated