Thẻ hội thoại

Tính năng thể hội thoại được Nobi Pro tích hợp, hỗ trợ người dùng thiết lập và quản lý thẻ trong hội thoại.

Tại trang quản trị Nobi Pro , để thiết lập và quản lý thẻ hội thoại bạn vào Nobi Chat -> Thẻ hội thoại -> tab thẻ hội thoại Lazada. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Ngoài ra để thiết lập và quản lý thẻ hội thoại bạn cũng có thể vào mục Thiết lập -> Danh mục -> Gán thẻ -> Tab thẻ hội thoại

Last updated