Extension Nobi Tik Version 3.0

Ở phiên bản Extension V2.0, Nobi Pro cho phép các chủ shop có thể quét SĐT từ các đơn hàng Tiktok được đồng bộ về trên Nobi. Tuy nhiên hiện tại nền tảng Tiktok chưa hỗ trợ các shop quét SĐT với số lượng nhiều đơn hàng. Để hạn chế bị Tiktok chặn xem SĐT, Nobi Pro đã cho ra mắt Extension V3.0 và bổ sung thêm giới hạn quét SĐT ở đơn hàng.

1. Hướng dẫn cài đặt Extension Nobi Tik Version 3.0

Bước 1: Truy cập Google.com -> Tìm kiếm Nobi Pro

Bước 2: Click vào Extension Nobi Pro -> Click “Thêm vào Chrome”

2. Hướng dấn sử dụng tính năng

Ở phiên bản V3 này, khi kết nối Tiktok Shop vào phần mềm Nobi Pro, cài extension và đăng nhập Seller trên trình duyệt, hệ thống sẽ không tự động quét SĐT.

Để hệ thống tự động quét SĐT, bạn cần thực hiện thêm thao tác sau:

 • Vào Nobi Tik -> Cài đặt Nobi Tik

 • Chọn tab Đơn hàng -> bật option tự động quét lên.

 • Giới hạn quét theo ngày tạo đơn hàng: Khi thiết lập giới hạn này, hệ thống sẽ quét SĐT ở các đơn hàng cách thời điểm hiện tại theo số ngày đang thiết lập. Giới hạn tối đa 3 ngày.

 • Thứ tự quét đơn hàng: Từ đơn cũ đến đơn mới

 • Số đơn quét tối đa mỗi 10 phút: Khi thiết lập giới hạn này, trong vòng 10 phút hệ thống sẽ quét theo số lượng đơn đã thiết lập, giới hạn số đơn mặc định là 60 đơn, bạn có thể thay đổi giới hạn này nhưng cần đảm bảo tối đa 100 đơn.

 • Tốc độ quét 6s/đơn -> Nếu thiết lập giới hạn số lượng đơn < 100, khi quét đến số đơn giới hạn nhưng chưa hết 10 phút, hệ thống sẽ tự động dừng quét một khoảng thời gian còn lại. Hết thời gian nghỉ, hệ thống tự động quét tiếp số đơn ở 10 phút tiếp theo.

 • Thời gian bắt đầu quét đơn: Từ lúc bật option tự động quét đơn và đầy đủ các điều kiện cần thiết hệ thống sẽ không quét ngay mà sẽ bắt đầu quét tại số phút là bội số của 10. (Ví dụ: 10h25 đã đầy đủ điều kiện, bật option quét tự động thì 10h30 hệ thống sẽ bắt đầu quét đơn)

**Lưu ý:

 1. Để tự động quét SĐT đơn hàng Tiktok cần đảm bảo:

 • Đăng nhập phần mềm Nobi Pro, kết nối Tiktok Shop vào hệ thống

 • Đăng nhập vào tài khoản chính trên seller

 • Cài extension mới nhất

 • Bật option tự động quét SĐT

 1. Nếu không bật option tự động quét đơn, bạn vẫn có thể xem SĐT ở các đơn hàng bằng cách click vào từng mã đơn hàng.

Last updated