Phiên bản 3.2.21

Hotfix:

 1. Nobi Report: Lỗi số liệu khi xuất file excel báo cáo tồn kho

 2. Nobi Report: Báo cáo hiệu quả MKT load không show ra dữ liệu

 3. Nobi San: Trạng thái đơn hàng ko hiển thị

 4. Nobi Tik: Xuất file excel đơn hàng ra thiếu số điện thoại

 5. Nobi Tik: Thêm giá trị thuộc tính mới ở seller -> Đồng bộ về ko tạo mới SP, lỗi ghép nối chung 1 mã SP Nobi

 6. Nobi Sale: Lỗi đầu sdt

 7. Nobi Sale: Lỗi định dạng thiếu sdt lead

 8. Nobi Product: Bấm sửa sản phẩm lỗi báo đỏ

 9. Thiết lập: Click xem Sp Nobi Ghép nối ở module Nobi Tik bị lỗi đỏ

 10. Thiết lập: Kênh bán hàng - Không kết nối được lazada

Feature:

 1. Mở rộng : Bổ sung option Thu tiền khi giao thất bại khi chọn HVC GHN: https://rpm.redsand.vn/project/nobita-project/tasks/297805

Last updated