Hướng dẫn tùy chỉnh Form

Tại đây bạn có thể tùy chỉnh form web đăng ký theo mục đích sử dụng của mình nhé.

Tại trang quản trị Nobi Pro , để tùy chỉnh form, vào mục Nobi Marketing -> Form web đăng ký -> Click thêm Form đăng ký -> Click Tùy chỉnh. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Với chức năng tùy chỉnh Form, bạn có thể tùy chỉnh Input, Select, Textarea, Button, Label.‌

Dưới đây sẽ là hướng dẫn chỉnh sửa input để bạn tham khảo nhé.

(1) Kích thước chữ, màu sắc: Chọn kích thước chữ, màu sắc chữ hiển thị trên form‌

(2) Chiều cao/màu nền: Chiều các ô form và màu nền của các ô.‌

(3) Kích thước border/Màu sắc border: Kích thước đường kẻ, màu sắc đường kẻ trên form‌

(4) Padding:‌

  • Top: Tùy chỉnh khoảng cách từ đường viền trên của input cho tới đỉnh của text

  • Bottom: Tùy chỉnh khoảng cách từ đường viền dưới của input cho tới chân của text

  • Left: Tùy chỉnh khoảng cách từ đường viền trái của input cho tới điểm bắt đầu của text

  • Right: Tùy chỉnh khoảng cách từ đường viền phải của input cho tới điểm cuối của text

Các tùy chỉnh khác bạn có thể thực hiện tương tự tùy chỉnh input nhé.

Last updated