Sản phẩm 2.0

Hy vọng phần sản phẩm được nâng cấp ra mắt lần nay sẽ là 1 trải nghiệm thật thú vị đến quý khách hàng, Nobi Pro xin chân thành quý khách hàng đã đồng hành cùng với Nobi Pro suốt thời gian qua.

Phần này là thông báo rất quan trọng cho phần nâng cấp mới này, mong quý khách hàng chú ý đọc rõ và đầy đủ để tránh mắc những vẫn đề sau khi nâng cấp ạ.

1. Đối với những hệ thống mới, đăng ký dùng sau khi chức năng được cập nhật thì ngay từ thời điểm đó sẽ được dùng giao diện mới. 2. Đối với những hệ thống cũ cần lưu ý những vấn đề sau.

Nắm bắt thông tin cập nhật và thực hiện kịp thời những thay đổi trước khi cập nhật phiên bản mới:

Hệ thống sử dụng sản phẩm có thuộc tính:

  • Nếu hiện tại sản phẩm của khách hàng là những sản phẩm có tên giống nhau thì hệ thống sẽ tự động gộp các sản phẩm cùng tên khác thuộc tính vào cùng 1 sản phẩm và có các sản phẩm con khác thuộc tính trong sản phẩm đó Ví dụ: Sản phẩm A - đỏ Sản phẩm A - xanh Hệ thống sẽ gộp lại như sau: Sản phẩm A là sản phẩm cha Sản phẩm A - đỏ và sản phẩm A - xanh là sản phẩm con.

  • Nếu sản phẩm hiện tại vẫn sử dụng thuộc tính,nhưng đặt tên không trùng nhau, nếu khách hàng muốn gộp cần thực hiện đổi lại tên sản phẩm trùng nhau (có thể dùng file excel). Hoặc mặc định mỗi sản phẩm đó là một sản phẩm cha, với 1 thuộc tính duy nhất. (Lưu ý cần thay đổi tên trước khi được nâng cấp ạ) Ví dụ: Sản phẩm A - đỏ Sản phẩm A - xanh Hệ thống sẽ gộp lại như sau:

Hệ thống không sử dụng thuộc tính cho sản phẩm Mặc định nó là loại sản phẩm không thuộc tính như bình thường

3. Sản phẩm V2.0 không được phép tạo mới trực tiếp tại màn hình thêm đơn hàng

Nếu như ở phiên bản sản phẩm V1, bạn đang được phép tạo mới sản phẩm tại màn hình thêm mới đơn hàng thì tính năng này ở phiên bản V2 sẽ không được áp dụng.

Sản phẩm V2 là phiên bản nâng cấp hơn, bạn sẽ cần tạo thêm nhiều dữ liệu cho sản phẩm. Form điền thông tin sản phẩm sẽ cần có nhiều trường ràng buộc hơn. Chính vì vậy, nếu thêm mới sản phẩm thông qua popup tại mục thêm mới đơn hàng, giao diện không đáp ứng đủ, sẽ không thể đảm bảo được việc thêm nhiều dữ liệu sản phẩm.

Do đó, để có sản phẩm trong hệ thống và lựa chọn được sản phẩm khi tạo đơn hàng bạn vui lòng tạo mới sản phẩm ở module sản phẩm trước nhé.

Last updated