Phiên bản 2.1.0

Feature

 1. Bổ sung xuất excel báo cáo KHTN

 2. Cải tiến doanh thu theo người bán ở view hàng hoàn tab Đơn hàng.

 3. Bổ sung tính năng Cho phép gửi đơn sang hãng vận chuyển khi sản phẩm hết hàng, những đơn đã có hàng vẫn đẩy sang HVC thành công.

 4. Bổ sung tab thảo luận ở đơn hàng Nobisan

 5. Bổ sung hoàn một phần ở chuyển trạng thái

Hotfix

 1. Sửa lỗi cài option Không Cho phép sửa giá sản phẩm khi lên đơn, nhưng ở bán hàng tại điểm vẫn có thể sửa giá sản phẩm khi lên đơn

 2. Chỉnh lại chỉ số hiển thị ở báo cáo Hiệu quả marketing

 3. Sửa lỗi Lưu danh sách khách hàng

 4. Chuyển ngữ khi xuất file excel đơn hàng Nobi San

 5. Sửa lỗi đồng bộ đơn hàng Nobi Tik về bị thiếu.

 6. Sửa lỗi tạo sản phẩm để mã tự động bị báo lỗi "An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details."

 7. Sửa lỗi bộ lọc đơn hàng Nobi Tik

Last updated