Nguồn khách hàng

Để dễ dàng quản lý khách hàng hoặc các nhóm khách hàng, Nobi Pro hỗ trợ tính năng tạo nguồn khách hàng để gom tất cả khách hàng từ cùng 1 nguồn đổ về hệ thống.

Có thể thấy, thông tin khách hàng đổ về hệ thống mỗi ngày đến từ nhiều nguồn khác nhau, đó có thể là từ quảng cáo facebook, từ website, từ ladipage, từ zalo.... Chính vì vậy hệ thống Nobi Pro hỗ trợ tính năng thiết lập nguồn khách hàng giúp các nhà KDOL dễ dàng quản lý.

Để thiết lập nguồn khách hàng, trước tiên bạn cần vào Thiết lập -> Danh mục -> Nguồn khách hàng.

1. Thêm mới nguồn KH

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới nguồn KH hiển thị

Bước 2: Thêm tên nguồn

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật nguồn KH

Để cập nhật nguồn KH, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải nguồn KH

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Click "Cập nhật"

3. Xóa nguồn KH

Nếu muốn xóa nguồn KH bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây nhé.

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải nhóm khách hàng

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated