Sản phẩm

Nobi Pro hỗ trợ bạn tính năng ghép nối sản phẩm Lazada shop với sản phẩm tại Nobi Pro, đồng bộ biến động tồn kho giữa Lazada shop và Nobi Pro, tạo và đẩy sản phẩm lên Lazada...

Để đồng bộ sản phẩm và thực hiện các tính năng về sản phẩm, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi San-> Lazada -> Sản phẩm. Giao diện hiển thị như hình dưới.

1. Đồng bộ sản phẩm

Để đồng bộ sản phẩm từ Lazada shop về Nobi Lazada, Click vào button "Đồng bộ sản phẩm" -> Form đồng bộ hiển thị. Các bước cần thực hiện gồm:

Bước 1: Chọn shop muốn đồng bộ sản phẩm về Nobi Lazada

Bước 2: Bật ON các option mà bạn muốn cài đặt

(1) Tự động ghép nối: Khi chọn option này, hệ thống sẽ tự động ghép nối những sản phẩm ở Nobi Pro và những sản phẩm được lấy từ trên Lazada về Nobisan nếu cùng tên hoặc mã sku.

(2) Giữ tồn ở NobiSan sau khi ghép nối: Nếu bật ON, số lượng sản phẩm ở Nobisan sẽ lấy theo tồn trên Lazada Seller. Nếu OFF, số lượng sản phẩm ở Nobisan sẽ lấy theo tồn kho Nobita và đẩy lên Lazada seller.

(3) Tự động tạo sản phẩm mới trên Nobita: Nếu sản phẩm có ở Lazada seller nhưng chưa có ở Nobita, bật ON sẽ tự động tạo mới sản phẩm ở Nobita

- ON Tạo sản phẩm khi trùng thuộc tính : Sản phẩm sẽ được tạo khi tên thuộc tính giống nhau.

- ON Tạo sản phẩm khi không trùng thuộc tính : Sản phẩm sẽ được tạo khi tên thuộc tính khác nhau.

(4) Đồng bộ biến động tồn kho: Lên đơn ở Lazada sẽ trừ tồn kho Nobita, thay đổi tồn kho Nobita sẽ cập nhật lên Lazada seller.

Bước 3: Bấm "Đồng bộ"

**Lưu ý: Đối với option (4), khi có hành động lên đơn ở Lazada shop, nếu sản phẩm ở Lazada đã ghép nối với Nobi Pro, tồn kho ở Nobita sẽ được trừ ra, lúc này hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 phiếu *Xuất theo Lazada**

Với những sản phẩm Lazada đã ghép nối với Nobi Pro sẽ có biểu tượng ghép nối như hình dưới.

2. Xem chi tiết sản phẩm

Tại giao diện quản lý sản phẩm, để xem chi tiết sản phẩm, click vào sản phẩm muốn xem. Thông tin chi tiết về sản phẩm hiển thị như hình dưới.

3. Hủy ghép nối

Tại danh sách sản phẩm ghép nối, để hủy ghép nối sản phẩm, bạn click vào biểu tượng liên kết bên phải sản phẩm -> Hủy ghép nối.

Khi thực hiện hủy ghép nối, tồn kho sẽ giữ nguyên giá trị hiện tại tùy theo cài đặt lấy tồn kho đã cài đặt ban đầu.

4. Lưu ý khi ghép nối sản phẩm

• Mỗi một sản phẩm Nobi Pro sẽ có thể được ghép nối với sản phẩm của nhiều Lazada shop khác nhau.

• Một sản phẩm của một Lazada Shop chỉ được ghép nối với một sản phẩm Nobi Pro duy nhất.

• Khi ghép nối sản phẩm chỉ quan tâm tới mã SKU hoặc tên sản phẩm, không quan tâm tới mã sản phẩm.

• Một Lazada shop sẽ chỉ kết nối với một chi nhánh duy nhất. Nhưng một chi nhánh lại có thể có nhiều Tiktok shop kết nối .

• Cài đặt phân quyền"Quản lý toàn bộ shop ở tất cả các chi nhánh" hiển thị tất cả các shop ở tất cả các chi nhánh.

5. Tạo sản phẩm Nobi Lazada từ Nobi Pro

Khách hàng muốn tạo mới 1 sản phẩm Nobi Lazada từ Nobi Pro và đẩy lên Lazada Shop có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu sản phẩm của Nobi Pro ( Nếu chưa có sản phẩm Nobi Pro, hãy tạo mới sp Nobi Pro trước nhé) -> Bấm vào dấu 3 chấm ở phía bên phải sản phẩm

Bước 2: Chọn "Tạo mới sản phẩm Lazada".

Lúc này màn hình sẽ hiển thị ra view tạo sản phẩm Lazada, bạn cần nhập đầy đủ thông tin các trường vào. Sau đó lựa chọn lưu bằng 1 trong 2 cách:

(1) Thêm mới : Thêm mới SP Lazada và thoát ra view sản phẩm Nobi Pro

(2) Thêm mới và đến quản lý Lazada: Thêm mới SP Lazada và chuyển đến view đẩy sản phẩm lên Lazada

Bước 3: Tại màn đẩy sản phẩm lên ,các bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm để đẩy lên cùng 1 shop bằng cách tích chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm trong danh sách và nhấn button “ Đẩy lên Lazada”.

Sau khi đẩy thành công thì sản phẩm sẽ hiện lên trên Lazada đồng thời tạo 1 mã sản phẩm của shop đó tại Nobi Lazada.

6. Sửa sản phẩm Nobi Lazada

Để sửa sản phẩm Nobi Lazada, bạn cần thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Tại view quản lý sản phẩm Lazada -> Bấm vào dấu 3 chấm ở góc bên phải.

Bước 2: Bấm nút "Sửa" -> View sửa sản phẩm hiển thị -> Cập nhật thông tin cần sửa

Bước 3: Bấm "Cập nhật và đẩy lên Lazada". Bấm "Hủy" nếu muốn hủy bỏ thao tác.

7. Hủy ghép nối và xóa sản phẩm Lazada tự động tạo trên Nobi Pro

Nếu muốn xóa sản phẩm tạo ở Nobi Pro lúc đồng bộ sp từ Lazada shop, bạn cần hủy ghép nối nếu sản phẩm đó đã ghép nối với sản phẩm Lazada nhé. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Lọc sản phẩm từ nguồn Lazada

Bước 2: Click vào dấu 3 chấm bên phải sản phẩm muốn xóa

Bước 3: Chọn Hủy ghép nối

Bước 4: Click vào dấu 3 chấm lần 2

Bước 5: Click Xóa.

Bạn vui lòng xem chi tiết video nhé.

Last updated