Tổng đài (Voice IP)

Tổng đài (Voice IP) là tính năng được tích hợp trong hệ thống Nobi Pro giúp người dùng gọi cho khách hàng trực tiếp từ hệ thống, lưu trữ lịch sử cuộc gọi và quản lý tổng đài viên.

Tại trang quản trị Nobi Pro , để theo dõi lịch sử cuộc gọi và quản lý tổng đài viên, bạn vào Nobi Marketing -> Tổng đài (Voice IP) Hoặc Nobi Sales -> Tổng đài Voice (IP) Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Lịch sử cuộc gọi

Nobi Pro tích hợp tính năng lịch sử cuộc gọi nhằm lưu trữ tất cả lịch sử cuộc gọi đi của tổng đài đến khách hàng, các cuộc gọi đến hệ thống như thời gian gọi, thời lượng bao nhiêu, trạng thái cuộc gọi, số tổng đài, số khách hàng....

Với bộ lọc thông minh, bạn có thể lọc dữ liệu để hiển thị lịch sử cuộc gọi.

2. Quản lý tổng đài viên

Tại đây hiển thị danh sách tất cả tổng đài viên của hệ thống, bạn có thể cập nhật tổng đài viên.

Để cập nhật tổng đài viên, bạn hãy click vào button "Sửa" ở bên phải tổng đài viên nhé.

Last updated